• 30 maja 2024 r. (Boże Ciało) wszystkie oddziały Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku będą zamknięte
• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 14 czerwca 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Projekt Żuraw

Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej

Partnerzy: Muzeum Vest, Muzeum Lindesnes (Norwegia)

Czas realizacji projektu: 2020-2024

Finansowanie: projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura

Całkowity budżet projektu: 4 116 856,93 EUR, w tym dofinansowanie z Programu 3 499 328,39 EUR
Wkład własny NMM (dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego): 617 528,54 EUR

Główny cel projektu: poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym i jego ochrona poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej dzięki konserwacji, remontowi i modernizacji Żurawia.

Realizacja projektu obejmuje przebudowę i modernizację zabytkowego dźwigu portowego Gdańska, najstarszego tego typu obiektu w Europie oraz aranżację nowej wystawy stałej.
W ramach prac budowlano – konserwatorskich zaplanowano m.in. konserwację murów ceglanych, naprawę pokrycia dachowego i konstrukcji drewnianej. Przebudowa wszystkich kondygnacji we wnętrach obu baszt oraz części wyciągu drewnianego pozwoli na zmodyfikowanie dotychczasowej ścieżki zwiedzania i udostępnienie zwiedzającym nieużytkowanych dotąd przestrzeni. Narracja nowej wystawy stałej obejmuje życie portowe miasta w okresie jego świetności oraz historię kontaktów handlowych gdańszczan z kupcami z innych miast europejskich. W ramach Projektu zaplanowano także przygotowanie różnorodnej oferty kulturalno-edukacyjnej oraz współpracę z partnerami z Norwegii.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Iceland Liechtenstein Norway Grants Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zadanie „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej” dofinansowano ze środków budżetu państwa. Dofinansowanie: 524 899,26 EUR Całkowita wartość: 4 116 856,93 EUR

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Aktualności

Materiały do pobrania

Ulotka informacyjna