• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Praktyki studenckie

Informacja dla studentów chcących odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku (dalej NMM):

  1. Zgłoszenia na praktyki należy wysyłać na adres: edukacja@nmm.pl do końca czerwca każdego roku, pisząc w temacie wiadomości: „praktyki zawodowe”.
  2. Praktyki odbywają się we wrześniu, począwszy od drugiego tygodnia miesiąca, w różnych oddziałach NMM.
  3. Praktyki odbędą się jeśli zostaną nadesłane co najmniej 3 zgłoszenia. Maksymalnie w praktykach może uczestniczyć 6 osób.
  4. Pomiędzy NMM i uczelnią kierującą studentów na praktyki powinno zostać zawarte porozumienie regulujące zasady prowadzenia praktyk zawodowych. Porozumienie przygotowuje uczelnia kierująca na praktyki.
  5. Szczegółowy program praktyk oraz dokładny termin ich odbycia zostanie przedstawiony studentom drogą mailową przez organizatora praktyk (NMM).
  6. Część praktyk może odbyć się w trybie zdalnym, o czym zdecyduje organizator praktyk (NMM).
  7. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyk student zobowiązany jest dostarczyć do organizatora praktyk skierowanie imienne od swojego dziekana.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące praktyk w NMM można uzyskać pod adresem: edukacja@nmm.pl, pisząc w temacie wiadomości: „praktyki zawodowe”.