• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

2 statki – wspólne morze

“2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji”

Partnerzy: Muzeum Oceanu Światowego w Kaliningradzie – beneficjent wiodący, Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie

Czas realizacji projektu: 2019-2022

Finansowanie: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020

Całkowity budżet projektu: 2 067 696,76 EUR, w tym dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 – 1 860 927,08 EUR (90% kosztów kwalifikowalnych)
Całkowity budżet NMM: 780 594,00 EUR, w tym dofinansowanie: 702 534,60 EUR
Wkład własny NMM: 78 059,40 EUR, w tym 298 000,00 PLN dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Główny cel projektu: zachowanie dziedzictwa historycznego oraz promocja kultury lokalnej regionów transgranicznych poprzez zachowanie statków-muzeów “Sołdek” i “Vityaz” oraz stworzenie wystaw stałych promujących wiedzę z zakresu żeglugi i transportu morskiego.

W ramach realizacji projektu: przeprowadzono m.in. remonty statków-muzeów „Sołdek” i „Vityaz”, w ich wnętrzach przygotowano nowe wystawy stałe “Sołdek i jego czasy” oraz “Epoka Vityaza”. Zorganizowano plenery artystyczne w Gdańsku i Kaliningradzie, których efekty zostały zaprezentowane na poplenerowych wystawach czasowych, przeprowadzono także międzynarodowe seminaria i praktyki morskie dla studentów.

Projekt „2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Niniejszy artykuł został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość niniejszego artykułu leży wyłącznie po stronie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Logo: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Unia Europejska Narodowe Muzeum Morskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Aktualności