• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Wydawnictwo Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Wydawnictwo Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Wydawnictwo realizuje misję NMM w zakresie upowszechniania szeroko rozumianej wiedzy morskiej, publikując m.in. wyniki badań naukowych prowadzonych zarówno przez specjalistów zatrudnionych w działach merytorycznych Muzeum, jak i spoza instytucji.

Publikacje ukazują się w seriach wydawniczych:

O wydaniu publikacji proponowanych do druku decyduje Komitet Redakcyjny. W jego skład wchodzą:

  • dr Robert Domżał – dyrektor NMM, redaktor naczelny Wydawnictwa
  • prof. dr hab. Antoni F. Komorowski
  • dr hab. inż. Jerzy Litwin
  • dr Marcin Westphal, zastępca dyrektora NMM ds. merytorycznych m.westphal@nmm.pl

Więcej o Wydawnictwie:

Profil naukowy Wydawnictwa NMM
Zasady etyki wydawniczej
Procedura wydawnicza
Procedura recenzowania