• Prom "Motława" z powodu remontu nie kursuje (do ok. 6.12.2022 r.)
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Cennik usług edukacyjnych

Lekcje muzealne – Ośrodek Kultury Morskiej
Lekcja muzealna (opłata za wstęp i zajęcia na wystawie interaktywnej – cena dla jednego uczestnika) – 10 zł
Lekcja muzealna (opłata za wstęp i zajęcia na wystawach drugiego i trzeciego piętra – cena dla jednego uczestnika) – 8 zł
Opiekun lub pilot grupy (1 osoba na 10 uczestników) – 1 zł

Lekcje muzealne – Spichlerze na Ołowiance, statek-muzeum „Sołdek”, Muzeum Wisły, Centrum Konserwacji Wraków Statków
Lekcja muzealna (opłata za wstęp i zajęcia na wystawach – cena dla jednego uczestnika) – 8 zł
Opiekun lub pilot grupy (1 osoba na 10 uczestników) – 1 zł

Lekcje muzealne – Muzeum Zalewu Wiślanego
Lekcja muzealna (opłata za wstęp i zajęcia na wystawach – cena dla jednego uczestnika) – 5 zł
Opiekun lub pilot grupy (1 osoba na 10 uczestników) – 1 zł

Warsztaty edukacyjne, w tym weekendowe (opłata za wstęp i zajęcia – cena dla jednego uczestnika) – 9 zł

Program dla rodzin
Opłata za wstęp i zajęcia – bilet rodzinny do 5 osób – 20 zł

Urodziny w Muzeum
Opłata za 1 osobę – 30 zł

Ferie w muzeum, wakacje w muzeum (opłata za pojedyncze zajęcia dla jednego uczestnika) – 9 zł

Oprowadzanie z przewodnikiem – Spichlerze na Ołowiance, statek-muzeum „Sołdek”
W języku polskim (grupa do 30 osób) – 30 zł
W języku angielskim lub rosyjskim (grupa do 30 osób) – 40 zł
Opiekun lub pilot grupy (1 osoba na 10 uczestników) – 1 zł

Oprowadzanie z przewodnikiem – Statek muzeum „Dar-Pomorza”
W języku polskim (grupa do 20 osób) – 35 zł
W języku angielskim (grupa do 20 osób) – 45 zł
Opiekun lub pilot grupy (1 osoba na 10 uczestników) – 1 zł

Oprowadzanie z przewodnikiem – Muzeum Wisły, Centrum Konserwacji Wraków Statków
W języku polskim (grupa do 30 osób) – 30 zł
W języku angielskim (grupa do 30 osób) – 40 zł

Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków Statków
W języku polskim (grupa do 30 osób) – 39 zł
Opiekun lub pilot grupy (1 osoba na 10 uczestników) – 1 zł

Oprowadzanie z przewodnikiem – Muzeum Zalewu Wiślanego
W języku polskim (grupa do 30 osób) – 25 zł
W języku polskim (grupa do 35 osób) – 30 zł
Opiekun lub pilot grupy (1 osoba na 10 uczestników) – 1 zł

Dla uczestników zajęć w gdańskich oddziałach Muzeum przeprawa promem „Motława” w jedną stronę gratis!


Informacje dotyczące lekcji muzealnych i oprowadzań:

Oddziały w Gdańsku (Spichlerze na Ołowiance, statek muzeum „Sołdek”, Żuraw, Ośrodek Kultury Morskiej):
edukacja@nmm.pl, tel. 58 329 87 33, tel. kom. 603 209 066

Statek-muzeum „Dar Pomorza” (oprowadzania):
zwiedzanie.dar.pomorza@nmm.pl

Muzeum Wisły oraz Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie:
edukacja.ckws@nmm.pl, tel. 58 761 75 31

Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich:
m.zalewu@nmm.pl, tel. 55 247 87 77, tel. kom. 603 112 788