• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Plenery artystyczne „Impresje – niebieski”

Czy szum fal może być ukojeniem i wytchnieniem dla człowieka uwikłanego w stresującą pracę i problemy pandemiczne współczesnego świata? Czy potoczna „kropla wody” przywołuje na myśl nadzieję, czy raczej kojarzy się ze łzami i ubolewaniem nad dewastacją przyrody, której dokonuje człowiek? Polscy artyści wzięli udział w międzynarodowych plenerach artystycznych „Impresje – niebieski” i na nowo zinterpretowali marynistyczne symbole.

Międzynarodowe plenery artystyczne to część działań organizowanych w ramach projektu „2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji”. – Pierwotnie planowaliśmy wspólne plenery artystyczne w Polsce i Rosji, które umożliwiłyby wymianę doświadczeń oraz nawiązanie nowych, międzynarodowych kontaktów. Niestety, sytuacja pandemiczna pokrzyżowała te plany, dlatego też działania artystyczne twórców z Polski odbyły się w naszym kraju, natomiast artyści z Rosji tworzyli swoje prace w Kaliningradzie. – tłumaczy Barbara Wojczuk-Krystek z Działu Edukacji Narodowego Muzeum Morskiego. Dziesięciu polskich profesjonalnych artystów, absolwentów uczelni artystycznych, członków stowarzyszeń twórczych, wzięło udział w plenerze malarskim „Impresje – niebieski”. Uczestnicy indywidualnie zwiedzali Gdańsk oraz oddziały Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, zwłaszcza statek-muzeum „Sołdek”, w celu zebrania inspiracji i szkiców plenerowych do późniejszych „rozwiązań malarskich” we własnym atelier. Na przełomie kwietnia i czerwca br. odbył się indywidualny etap pleneru. Po jego zakończeniu artyści przekazali wykonane prace do zbiorów Muzeum.

– Głównymi bohaterami plenerów międzynarodowych były, rzecz jasna, statek-muzeum „Sołdek”, czyli pierwszy statek zbudowany po II wojnie światowej przez polski przemysł stoczniowy, oraz statek „Vityaz” w przeszłości jednostka badawcza Akademii Nauk, dziś główny obiekt Muzeum Oceanu Światowego w Kaliningradzie. – mówi Barbara Wojczuk-Krystek. Statki wystąpiły na obrazach „Dwa statki, jedno morze” oraz „Homeland vol. 11 (Sołdek)”. Dwa wyobrażenia, pierwsze symboliczne – ze statkami-miniaturami połączonymi wspólnym mitologicznym morzem, drugie niezwykle nowatorskie z „Sołdkiem” w przestrzeni architektonicznej, przywołującej na myśl współczesne rozwiązania wystawowe połączone z wirtualną, morską przestrzenią.

Pozostałe dzieła przedstawiają szeroko rozumianą tematykę morską obejmującą krajobraz, morze, żeglarstwo oraz tradycje i dziedzictwo morskie. Wykonane są techniką olejną lub akrylową. Większość prac to pejzaże poplenerowe. „Morska fala”, „Na morzu” i „Morze Bałtyckie” w realistyczny sposób oddają nastrój morza. Głównym tematem obrazu „Na plaży” jest człowiek, a spokój i pustka wokół nasuwa pytania o samotność i o potęgę morza – dominację żywiołu nad człowiekiem. Do symbolizmu i realizmu magicznego odnoszą się „Opowieści morskie” i „Opowieści morskie – kropla nadziei”, które nawiązują do problematyki ekologicznej i zanieczyszczenia mórz przez człowieka oraz rujnującej ekosystem gospodarki związanej z produkcją plastiku. Nie zabrakło również tematyki mitologicznej. „Bal u Neptuna wszystkich ślimaków świata” to jednoznaczne nawiązanie do współpracy transgranicznej Polska-Rosja, Gdańsk-Kaliningrad. Obraz „Ukojenie” nawiązuje do abstrakcji – kierunku w sztukach plastycznych, gdzie dzieło jest pozbawione wszelkich cech ilustracyjności, a artysta nie stara się naśladować natury.

Międzynarodowe plenery artystyczne zostaną podsumowane i zakończone czasowymi wystawami poplenerowymi w Gdańsku i Kaliningradzie oraz wspólną publikacją katalogu prac prezentowanych na obu wystawach. Przybliżony termin otwarcia wystawy w Gdańsku to 15 października 2021 r. na statku-muzeum „Sołdek”. Zwiedzanie wystawy, nastrojowo ulokowanej w nowo udostępnionej ładowni nr 2 słynnego rudowęglowca, będzie doskonałą okazją do obejrzenia nowej wystawy stałej zatytułowanej „Sołdek i jego czasy”, która zostanie otwarta na statku-muzeum. Czekamy z niecierpliwością na wernisaże, a artystów i publiczność już teraz zapraszamy do wspólnego kontemplowania malarstwa i rozmów o sztuce przy symbolicznej lampce wina –  wszak od wieków czyni tak bohema.

Tekst: Barbara Wojczuk-Krystek


Projekt „2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Niniejszy artykuł został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość niniejszego artykułu leży wyłącznie po stronie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji