• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 12 maja 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

„Dziedzictwo w czasie wojny, dziedzictwo wojny”. Za nami 8. Forum Dziedzictwa Kulturowego Regionu Morza Bałtyckiego

Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku byli organizatorami 8. Forum Dziedzictwa Kulturowego Regionu Morza Bałtyckiego. Podczas dwudniowej konferencji identyfikowano aktualne zagrożenia dziedzictwa kulturowego, w tym te o charakterze transgranicznym oraz prowadzono dyskusje na temat nowych podstaw architektury bezpieczeństwa materialnych i niematerialnych dóbr kultury. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m.in. z Polski, Norwegii, Estonii, Szwecji, Ukrainy oraz przedstawiciel UNESCO ds. kultury Edouard Planche.

Forum, które odbyło się w głównej siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, było okazją do uczczenia jubileuszu 25-lecia współpracy kulturalnej pomiędzy krajami bałtyckimi działającymi w ramach Komitetu Dziedzictwa Regionu Bałtyckiego. Wśród omawianych tematów znalazły się kwestie związane z ochroną dziedzictwa podwodnego, realizacją postanowień Konwencji Haskiej oraz relacjami pomiędzy zachowaniami społecznymi a ochroną dziedzictwa kulturowego w czasie kryzysu.

– Wydarzenie stało się ważną okazją do nawiązania cennych kontaktów i wymiany doświadczeń między ekspertami i działaczami kulturalnymi z różnych krajów bałtyckich. Współpraca międzynarodowa stanowi kluczowy element w zachowaniu i rozwoju dziedzictwa kulturowego Regionu Morza Bałtyckiego – podkreśla dr Robert Domżał, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Istotną częścią spotkania była sesja poświęcona sytuacjom kryzysowym oraz wykorzystaniu nowych technologii w dokumentowaniu i rejestracji zabytków. Uczestnicy spotkania szczegółowo omawiali sytuację za naszą wschodnią granicą. Dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w swoim wystąpieniu poruszyła temat przyszłości ochrony dziedzictwa kulturowego po wybuchu wojny na Ukrainie. Uwaga poświęcona była również projektom ukraińskim wspieranym przez UNESCO. Poruszające prezentacje nt. skali zniszczeń i działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego w Ukrainie przedstawili Kateryna Chuyeva, była wiceminister Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy oraz Sergey Voronov, dyrektor Centralnego Muzeum Marynarki Wojennej Ukrainy.

W innym panelu dyskusyjnym głos zabrała m.in. przedstawicielka Narodowego Muzeum Morskiego, kierowniczka sekcji ds. Ochrony Morskiego Dziedzictwa Kulturowego Iwona Pomian. Przedstawiła ona ślady konfliktów zbrojnych oraz metody ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego na podstawie muzealnych doświadczeń. Z kolei Apoloniusz Łysejko – wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół NMM podzielił się swoją wiedzą na temat ochrony dziedzictwa morskiego, prezentując historię i znaczenie morskich latarni.

Forum Dziedzictwa Kulturowego Regionu Morza Bałtyckiego przeszło do historii jako wydarzenie odgrywające istotną rolę w promocji i ochronie dziedzictwa kulturowego. Spotkanie zjednoczyło przedstawicieli krajów nadbałtyckich, ekspertów, naukowców oraz miłośników kultury i historii. Stanowiło ono platformę dla dyskusji i refleksji nad wyzwaniami współczesności oraz poszukiwania rozwiązań mających na celu ochronę i promocję bogatego dziedzictwa kulturowego.


Organizację 8. Forum Dziedzictwa Kulturowego Regionu Morza Bałtyckiego pn. „Dziedzictwo w czasie wojny, dziedzictwo wojny” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku