• Wystawa „Z Gdyni w daleki świat. Stocznia Gdynia i jej statki” na statku-muzeum „Sołdek” od dnia 16.06.2023 r. będzie nieczynna do odwołania
• 8 czerwca 2023 r. (Boże Ciało) wszystkie oddziały Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku będą zamknięte
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Polskie osiągnięcia w archeologii podwodnej na wystawie plenerowej w Zagrzebiu

Od 23 września 2022 r. przez dwa tygodnie w centrum stolicy Chorwacji będzie prezentowana wystawa plenerowa „Archeologia podwodna w Polsce. Historia i perspektywy”, poświęcona polskim doświadczeniom i osiągnięciom w zakresie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, jako lider zarówno w archeologicznych badaniach podwodnych polskiego obszaru Morza Bałtyckiego, jak i w konserwacji zabytków podniesionych z dna morskiego, współorganizuje ekspozycję wraz z Międzynarodowym Centrum Archeologii Podwodnej w Zadarze (ICUA) i Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji.

Uroczysta inauguracja z udziałem przedstawicieli Ambasady RP, delegacji z ICUA, Dyrektora NMM dr Roberta Domżała oraz zaproszonych gości odbędzie się 23 września o godzinie 18:00. Zaproszenie

Polskie podwodne dziedzictwo kulturowe eksponowane w Chorwacji

Wystawa zostanie udostępniona publiczności w centrum Zagrzebia, w strefie dla pieszych na początku ulicy Gajeva przy rynku głównym. Uroczysta inauguracja z udziałem przedstawicieli Ambasady RP, delegacji z ICUA, Dyrektora NMM dr Roberta Domżała oraz zaproszonych gości odbędzie się 23 września 2022 r. o godzinie 18:00. Ekspozycja, za pośrednictwem bogatego materiału wizualnego, będzie prezentować wybrane efekty badań podwodnych stanowisk archeologicznych i procesów konserwacji zabytków, prowadzonych dotychczas przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Wśród nich znajdą się badania i konserwacja wraka XV-wiecznego żaglowca zwanego „Miedziowcem”, XVII-wiecznego szwedzkiego okrętu Solen, polskiego niszczyciela ORP Wicher z czasów II wojny światowej oraz wraków łodzi odkrytych na terenie zatopionego wczesnośredniowiecznego portu w Pucku.

Dokumentowanie rysunkowe wraka XVII-wiecznego okrętu „Solen”, lata 70. XX w.
Dokumentowanie rysunkowe wraka XVII-wiecznego okrętu „Solen”, lata 70. XX w.
Ekspozycje i wizyty studyjne

Wystawa została przygotowana w ramach projektu „Polsko – chorwacka wymiana doświadczeń w zakresie Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego”, realizowanego w ramach Programu „Kultura inspirująca” 2022 – 2023. Projekt, obok wystaw popularyzujących polskie dokonania w dziedzinie ochrony podwodnych zabytków i stanowisk archeologicznych, zakłada również szereg wizyt studyjnych w Polsce i w Chorwacji. Pierwsza z nich odbyła się już w lipcu tego roku. W jej trakcie eksperci z ICUA odwiedzili Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie i pracownię konserwatorską w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku. Odbyli również kilka ekspedycji na wraki Bałtyku wspólnie z archeologami z Działu Badań Podwodnych NMM. Z kolei już 19 września rozpocznie się kilkudniowa wizyta chorwackich specjalistów konserwacji w Trójmieście, w ramach której będą mogli zapoznać się w z realizowanymi w NMM procesami zachowania zabytków oraz obejrzeć muzealne zbiory obiektów podniesionych z dna morza.

Specjaliści z ICUA i eksperci z Działu Badań Podwodnych NMM podczas wizyty studyjnej w lipcu 2022 r.
Specjaliści z ICUA i eksperci z Działu Badań Podwodnych NMM podczas wizyty studyjnej w lipcu 2022 r.
Konwencja UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego

Od połowy ubiegłego roku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zajmuje się wdrażaniem postanowień Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, ratyfikowanej przez Polskę 17 maja 2021 r. W ramach obowiązków powierzonych NMM przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, muzeum prowadzi bieżącą inwentaryzację i aktualizację bazy danych obiektów podwodnego dziedzictwa kulturowego, znajdujących się na polskich obszarach morskich. Opracowuje również raporty z ich inwentaryzacji i monitoringu, a także wspiera wojewódzkich konserwatorów zabytków w kwestiach związanych z podwodnymi znaleziskami archeologicznymi.

Dokumentacja fotogrametryczna wraka średniowiecznej łodzi P5
Dokumentacja fotogrametryczna wraka średniowiecznej łodzi P5

Zadanie „Polsko – chorwacka wymiana doświadczeń w zakresie Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego” w ramach Programu „Kultura inspirująca” 2022 – 2023 jest realizowane we współpracy z Międzynarodowym Centrum Archeologii Podwodnej w Zadarze / International Centre for Underwater Archaeology in Zadar (ICUA) oraz Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Zagrzebiu.

Projekt „Polsko-chorwacka wymiana doświadczeń w zakresie Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura inspirująca”.

Narodowe Muzeum Morskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego UNESCO