• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Forum Państw Morza Bałtyckiego – dziedzictwo i współpraca

Dziedzictwu kulturowemu, szlakom turystycznym oraz nowym sposobom na współpracę instytucji kultury poświęcony był drugi dzień Forum Państw Morza Bałtyckiego.

Trzydniowa konferencja, którą 28 listopada 2018 roku otworzył sekretarz stanu w MKiDN, minister Jarosław Sellin, jest spotkaniem przedstawicieli instytucji z wielu krajów Europy, zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

Tematem drugiego dnia obrad był potencjał kulturowy Regionu Morza Bałtyckiego – perspektywa wzmocnionej współpracy międzynarodowej. Dyskutowano m.in. o zarządzaniu szlakami kulturowymi oraz roli w tym muzeów, o współpracy instytucji kultury jako czynnika rozwoju regionów turystycznych i w jaki sposób wykorzystuje się potencjał dziedzictwa w rozwoju państw basenu Morza Bałtyckiego.

Dużym zainteresowaniem spotkały się referaty przedstawicieli Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku: dra Roberta Domżała, który przedstawił problematykę bałtyckich statków-muzeów, Kamili Jezierewskiej z Działu Edukacji NMM, która opowiadała o współpracy, jaką prowadzi Muzeum z osobami niepełnosprawnymi oraz wykład Apoloniusza Łysejki z Towarzystwa Przyjaciół NMM o latarniach morskich.