• Galeria Morska w Spichlerzach na Ołowiance w dniu 03.10.2023 będzie wyłączona ze zwiedzania w związku ze zmianą ekspozycji
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Przebieg realizacji projektu „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap 2)” w ramach WPR Kultura+

W okresie dwóch pierwszych miesięcy realizacji projektu „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap 2)” w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Kultura+” priorytet digitalizacja, przeprowadzono następujące działania:

1. Rozpoczęto tworzenie rekordów metadanych kart konserwatorskich, w oparciu o papierową dokumentację (ponad 4000 kart). W tym celu zawarto niezbędne umowy i zakupiono wyposażenie.
Pierwszy etap prac zostanie zakończony w grudniu 2013 roku.

2. Ogłoszono i rozstrzygnięto procedurę zapytania ofertowego na wykonanie projektu infrastruktury informatycznej w siedzibie głównej CMM.
3. Przygotowano projekt umowy o współpracy z Politechnika Gdańską i przekazano go do akceptacji partnera.
4. Ogłoszono i rozstrzygnięto procedurę zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

5. Przeprowadzono badanie rynku dla pozostałych zakupów realizowanych w 2013 roku.

Podczas spotkania specjalistów w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku 21.10.2013 roku – w związku z rozpoczęciem projektu „Morskie Dziedzictwo Kulturowe Polski i Norwegii” (realizowanego w ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”), przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami Centrum konserwacji/renowacji jednostek pływających w Gratangen (Nordnorsk Fartøyvernsenter www.nnfa.no) dotyczące wykonywania dokumentacji cyfrowej kadłubów jednostek pływających. Omówiono doświadczenia z zakresu wykorzystania skanerów laserowych, fotogrametrii oraz oprogramowań przetwarzających dokumentację fotograficzną na chmury punktów. Spotkanie i nawiązanie kontaktu było istotne ze względu na realizowaną przez Muzeum w 2014 roku, w ramach WPR Kultura+, dokumentację cyfrową 14 łodzi ludowych ze zbiorów CMM oraz na stosowanie przez Norwegów specjalistycznego oprogramowania do łączenia dokumentacji fotograficznej, które zostało nabyte przez Muzeum w 2013 roku.