• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Powrót z połowu

Grafika artystyczna ze zbiorów CMM w Gdańsku gości od 21 kwietnia 2009 r. w Muzeum Rybołówstwa w Helu. Wystawa prezentuje prace dwóch artystów-grafików – Stanisława Rolicza oraz Stanisława Żukowskiego – wywodzących się ze środowiska wileńskiego, związanych z Trójmiastem. Grafiki, poświęcone rybakom polskiego Wybrzeża, przedstawiają ich portrety, sceny codziennej pracy, łodzie i kutry rybackie, a także kompozycje o charakterze martwych natur zbudowane z elementów wyposażenia łodzi i sprzętu połowowego. Na wystawie prezentowane są grafiki wykonane w technikach akwaforty, mezzotinty, drzeworytu i gipsorytu.

Stanisław Rolicz (1913-77) był grafikiem i pedagogiem. Związany był z artystycznym środowiskiem Wilna. W latach 1930-tych studiował na Uniwersytecie Stefana Batorego. Po zakończeniu wojny przybył na Wybrzeże, gdzie od 1945 do 1972 wykładał w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni. Stanisław Rolicz chętnie uprawiał drzeworyt. Ta najstarsza z technik graficznych, znana od XIV wieku, przeżyła swój europejski renesans na przełomie XIX i XX wieku pod wpływem fascynacji drzeworytem japońskim. Drugim impulsem dla powrotu artystów do techniki drzeworytu było zapoznanie się z drzeworytem ludowym, który inspirował niemieckich ekspresjonistów, a w Polsce twórców tej miary, co Władysław Skoczylas i Tadeusz Cieślewski. Grafiki tworzone techniką drzeworytu charakteryzuje wyrazista – rzec można, plakatowa – ekspresja wynikająca z ostrego kontrastu linii czarnych i białych, pozwalająca na upraszczanie przedstawianych form. Jednakże w ręku wytrawnego artysty technika ta staje się wyrafinowanym środkiem wyrazu.

Stanisław Żukowski (1911-83) był grafikiem. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Od 1934 studiował grafikę w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem E. Bartłomiejczyka, następnie wrócił do Wilna, gdzie studiował w pracowni J. Hoppena. Od 1945 mieszkał w Gdańsku. W latach 1970-77 prowadził eksperymentalną pracownię graficzną ZPAP „Oficyna” przy Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku (obecnie ASP). Stanisław Żukowski próbował różnych technik graficznych. Na wystawie prezentowane są grafiki wykonane w technikach akwaforty i mezzotinty, które największą popularnością cieszyły się w epoce baroku. Obydwie te techniki charakteryzują walory malarskie, operują bardziej plamą o zróżnicowanej jasności niż linią. Pozwalają one na subtelne, walorowe różnicowanie poszczególnych partii kompozycji. Szczególnie chętnie stosowano je w odniesieniu do pejzażu.


Powrót z połowu
21.04.2009 – 15.06.2009
Muzeum Rybołówstwa