- Obostrzenia i ograniczenia w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w związku z pandemią koronawirusa - przeczytaj
- Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi

Przeszłość i przyszłość zalewów południowego Bałtyku

Wystawa pt: “Przeszłość i przyszłość zalewów południowego Bałtyku” prezentuje nadmorskie dziedzictwo kulturowe związane z żeglugą rybołówstwem i szkutnictwem nad Zalewem Kurońskim, Wiślanym i Szczecińskim. Ekspozycja została częściowo sfinansowana z programu Unii Europejskiej Interreg III B w ramach projektu LAGOMAR. Partnerami projektu były muzea, uniwersytety i gminy nadzalewowe z Litwy, Polski i z Niemiec.


“Przeszłość i przyszłość zalewów południowego Bałtyku”
Muzeum Rybołówstwa 14.10.2008 – 11.01.2009