• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Przeszłość i przyszłość zalewów południowego Bałtyku

Wystawa pt: „Przeszłość i przyszłość zalewów południowego Bałtyku” prezentuje nadmorskie dziedzictwo kulturowe związane z żeglugą rybołówstwem i szkutnictwem nad Zalewem Kurońskim, Wiślanym i Szczecińskim. Ekspozycja została częściowo sfinansowana z programu Unii Europejskiej Interreg III B w ramach projektu LAGOMAR. Partnerami projektu były muzea, uniwersytety i gminy nadzalewowe z Litwy, Polski i z Niemiec.


Przeszłość i przyszłość zalewów południowego Bałtyku
14.10.2008 – 11.01.2009
Muzeum Rybołówstwa