Żuraw portowy z końca XIX w. przy ul. Szafarnia, ok. 1910 r.