• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Dok PRC 1

Rodzaj i typ statku
Rok budowy
1880
Miejsce budowy
Szczecin
Miejsce postoju
Szczecin
Poprzednie nazwy
Koniec służby
Typ silnika / ożaglowania
Wymiary
długość: 39,6 m

Najstarszy dok pływający w Europie. Burty doku są nitowane, wnętrze wyłożone deskami. Na doku można remontować statki o wadze do 500 ton. Przez wiele lat stał nieużytkowany, dopiero po remoncie przeprowadzonym przez pracowników Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych w Szczecinie wrócił do służby i cały czas jest w użyciu.

Dok został zbudowany w Niemczech w 1880 roku do obsługi jednostek o nośności do 1200 T, w czasie obu wojen był wykorzystywany głównie do remontów okrętów podwodnych. Zarówno w czasie pierwszej jak i drugiej wojny światowej, stał na terenie portu szczecińskiego lub stoczni szczecińskiej. W czasie ewakuacji Niemców w 1945 roku został zatopiony ogniem dział (trafiony jednym pociskiem) na Zalewie Szczecińskim w trakcie holowania do Niemiec. W 1950 roku stocznia Gryfia wydobyła dok i wyremontowała, wymieniono napęd parowy pomp na elektryczny. Dzięki temu dokowi można było zwolnić główny dok Gryfii z remontów małych jednostek. W 1975 roku wzmocniono nadwyrężone eksploatacją i wydarzeniami wojennymi dno, warstwą betonu (wylano 300 ton co zmniejszyło udźwig doku do 900 ton). Po remoncie w trakcie zmiany lokalizacji doku (dotychczasowe miejsce pobytu – teren Stoczni Szczecińskiej im A. Warskiego – właścicielem były PRO i PRC wchodzące w skład Zjednoczenia Stoczniowego) został przejęty przez nowo powstały PRCiP i zacumowany w Basenie Cichym. W połowie lat 80-tych gdy pojawiły się trudności finansowe firma zgodziła się na dzierżawę doku Panu Kazimierzowi Łukasikowi, który w zamian za dzierżawę w „godzinach pracy” remontował jednostki należące do PRCiP, a po godzinach pracował na swoje konto. Po likwidacji PRCiP dok z częścią majątku przeszedł do firmy DRAGMOR, po upadku tejże i pozbyciu się reszty majątku dok trafił do firmy MARCOSERWIS gdzie jest eksploatowany po dziś dzień. Konstrukcja główna doku pozostała bez zmian, dobudowano jedynie dwa nowe pomosty zewnętrzne na końcach głównego pontonu, powiększają one powierzchnię roboczą pokładu, dołożone zostały także nowe dźwigi do pomocy w pracach remontowych, natomiast windy pozostały te same.

Kwestionariusz danych zabytkowego statku do pobrania

Kwestionariusz z opisem zabytkowego statku do wypełnienia przez właściciela (opiekuna, administratora) jednostki do pobrania. Wypełniony kwestionariusz prosimy o przesłanie na adres j.adamczak@nmm.pl.