• Oddziały muzeum biorące udział w Nocy Muzeów 2024 będą zamknięte w godzinach dziennych w dniach 18 i 19 maja, z wyjątkiem Muzeum Rybołówstwa w Helu. Szczegółowe godziny otwarcia: oddziały gdańskie, oddziały spoza gdańska
• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 14 czerwca 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Miedziowiec – wrak średniowiecznego statku i jego ładunek

Rok wydania:
2014
Autor:
Waldemar Ossowski (red. tomu)
Seria:
Badania Archeologiczne Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. T. 2
Miejsce wydania:
Gdańsk
ISBN:
978-83-64150-05-0
Kategoria:
Cena brutto:56,00 

Opis

Całościowa publikacja wyników badań archeologicznych wraka średniowiecznego statku zwanego Miedziowcem, wydobytego w latach 1975-1976 z dna Zatoki Gdańskiej (rejon redy portu gdańskiego). Bogaty zestaw towarów wchodzących w skład ładunku statku oraz znakomity stan, w jakim zachowały się po sześćsetletnim przebywaniu na dnie morskim, pozwalają zaliczyć je do najciekawszych odkryć w tej grupie znalezisk w skali europejskiej. Obecnie po zakończeniu zabiegów konserwatorskich oraz realizacji projektów badawczych zmierzających do wykonania pełnej analizy wszystkich wydobytych zabytków możliwe było wydanie całościowego, końcowego opracowania tego wyjątkowego odkrycia. Publikacja umożliwi upowszechnienie unikatowej kolekcji zabytków pozyskanych z wraka, dorobku naukowego polskich badaczy oraz instytucji w zakresie archeologicznych badań podwodnych na Bałtyku oraz studiów nad historią handlu morskiego w XV wieku.

„Miedziowiec – wrak średniowiecznego statku i jego ładunek” to drugi tom z serii wydawniczej Badania Archeologiczne Narodowego Muzeum Morskiego, zawierający 16 szczegółowych opracowań. Wśród autorów znajdują się pracownicy merytoryczni Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz zaproszeni badacze z ośrodków akademickich i placówek muzealnych. Autorami poszczególnych opracowań są:

 • dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny) – „Żegluga i handel morski Gdańska na przełomie XIV i XV wieku. Morskie i handlowe tło katastrofy Miedziowca w 1408 roku”;
 • dr inż. Jerzy Litwin (Narodowe Muzeum Morskie) – „Gdańsk – średniowieczne centrum okrętownictwa i handlu morskiego nad Bałtykiem” oraz „Elementy konstrukcyjne wraka Miedziowca”;
 • dr hab. Szymon Uścinowicz, dr Wojciech Jegliński, dr Piotr Przezednicki (Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Geologii Morza) – „Budowa geologiczna i rozwój obszaru w rejonie wraka Miedziowca”;
 • dr hab. Waldemar Ossowski (Narodowe Muzeum Morskie) – „Badania Miedziowca”, „Elementy wyposażenia statku i przedmioty osobiste z Miedziowca” oraz „Ładunek Miedziowca”;
 • mgr Irena Jagielska, mgr Wiesław Urbański (Narodowe Muzeum Morskie) – „Przebieg konserwacji kadłuba i ładunku statku”;
 • prof. dr hab. Marek Krąpiec, dr Paweł Krąpiec (Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie) – „Analiza dendrochronologiczna drewna użytego do budowy statku oraz ładunku”;
 • mgr Bogdan Kościński (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) – „Naczynia ceramiczne”;
 • dr Aldona Garbacz-Klempka, Stanisław Rzadkosz, Ireneusz Suliga (Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – „Analizy fizykochemiczne miedzi i żelaza”;
 • dr hab. Monika Badura (Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki, Katedra Ekologii Roślin Uniwersytet Gdański) – „Pozostałości roślinne”;
 • dr Piotr Paweł Woźniak (Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Uniwersytet Gdański) – „Kamienne kule armatnie z wraku Miedziowca” oraz „Kamienne i ceglane ciężarki do sieci z Miedziowca”;
 • dr Cezary Żrodowski (Politechnika Gdańska) – „Próba cyfrowej rekonstrukcji kadłuba wraku Miedziowca”;
 • dr hab. Jerzy Maik – (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – „Tkanina z Miedziowca”.

Informacje dodatkowe

Waga 2,150 kg