KOMUNIKATY

- Obostrzenia i ograniczenia w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w związku z pandemią koronawirusa - przeczytaj
- Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi
- Statek-muzeum „Sołdek” 15 października 2021 r. będzie otwarty dla zwiedzających w godzinach 10:00-13:00

Wydawnictwo Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Wydawnictwo Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Wydawnictwo realizuje misję NMM w zakresie upowszechniania szeroko rozumianej wiedzy morskiej, publikując m.in. wyniki badań naukowych prowadzonych zarówno przez specjalistów zatrudnionych w działach merytorycznych Muzeum, jak i spoza instytucji.

Publikacje ukazują się w seriach wydawniczych:

O wydaniu publikacji proponowanych do druku decyduje Komitet Redakcyjny. W jego skład wchodzą:

  • dr Robert Domżał – dyrektor NMM, redaktor naczelny Wydawnictwa
  • prof. dr hab. Antoni F. Komorowski
  • dr hab. inż. Jerzy Litwin
  • dr Marcin Westphal, zastępca dyrektora NMM ds. merytorycznych m.westphal@nmm.pl

Więcej o Wydawnictwie:

Profil naukowy Wydawnictwa NMM
Zasady etyki wydawniczej
Procedura wydawnicza
Procedura recenzowania