• Statek-muzeum „Dar Pomorza” będzie otwarty w dniu 29.06.2024. od godz. 10:00 do 14:30, następnie od godz. 16:00 do 18:00. Przerwa w sprzedaży biletów od godz. 13:30 do 16:00
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Historia budynku Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich

Inicjatywa powołania Muzeum Zalewu Wiślanego – usytuowanego w Kątach Rybackich oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, swoimi początkami sięga lat 70-tych ubiegłego stulecia. Zaczęto wtedy gromadzić zabytki rybołówstwa i szkutnictwa regionu: łodzie rybackie, między innymi barkasy i żakówki, oraz pochodzące z przełomu XIX i XX w. narzędzia połowowe i szkutnicze, w tym warsztat szkutniczy rodziny Schmidtów z miejscowości Łaszka k. Sztutowa. W 2002 roku, z inicjatywy Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz Zarządu Gminy Sztutowo, utworzono cykliczną, sezonową wystawę pozyskanych eksponatów w barakach po byłych warsztatach szkutniczych w Kątach Rybackich. Wystawa poświęcona była historii rybołówstwa i szkutnictwa nad Zalewem Wiślanym. Nowa placówka została dwukrotnie nagrodzona wyróżnieniem „Sybilla” nadawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: jako ekspozycja Muzeum Zalewu Wiślanego w 2002 roku oraz za zorganizowanie wystawy „Zabytkowy warsztat szkutniczy z Łaszki” rok później. Rosnące zainteresowanie miejscem stało się impulsem do nadania mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 17 października 2007 roku statusu oddziału obecnego Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.