• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Pracownia Konserwatorska

Centrum Konserwacji Wraków StatkówW Pracowni Konserwatorskiej CKWS prowadzone są prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne fragmentów wraków zabytkowych statków oraz innych obiektów.

Wyposażenie pracowni zostało dostosowane do najnowszych europejskich trendów w zakresie metod konserwacji: od zakupu i zastosowania sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia zabytków w miejscu ich wydobycia, przez realizację procesów konserwacji, aż po profilaktykę konserwatorską. Ciekawym rozwiązaniem w Centrum Konserwacji Wraków Statków jest połączenie pomieszczeń pracowni przeznaczonej do konserwacji zabytków z przystosowanym do zwiedzania magazynem studyjnym. Na antresoli, na drugim piętrze, zwiedzający będą mogli obserwować kolejne etapy, jakie przechodzi zabytek w trakcie procesu konserwacji.

Na terenie pracowni znajduje się również suwnica o udźwigu 5 ton oraz podesty ruchome, które pozwalają na monitoring i utrzymywanie w czystości zabytków wielkogabarytowych. Warsztaty: kowalsko-ślusarski i szkutniczo-stolarski, umożliwiają prace rekonstrukcyjne przy dawnych łodziach i statkach. Na wyposażeniu pracowni rentgenowskiej znajduje się aparatura RTG oraz skaner, umożliwiające wykonanie i obróbkę zdjęć RTG zabytków, pochodzących ze środowiska mokrego. Dzięki tym urządzeniom można odpowiednio zakonserwować i zabezpieczyć materiał badawczy, a także rozróżnić czy poszczególne elementy zabytków są z drewna, metalu czy innego materiału.

Uzupełnieniem pracowni rentgenowskiej jest spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, który pomaga w analizie elementarnej składu obiektów metalowych. Sprzęt do konserwacji mokrego, archeologicznego drewna, czyli system wanien umożliwia prowadzenie konserwacji z zastosowaniem specjalistycznych kąpieli, a sprzęt do konserwacji metalu – czyszczarka strumieniowa i mikroczyszczarka służą do usuwania nawarstwień rdzy na zabytkach metalowych.