• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 12 maja 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Jakie będzie Muzeum Żeglarstwa Polskiego? Studenci architektury zaprezentowali swoje wizje

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną Muzeum Żeglarstwa Polskiego we Władysławowie, które ma być oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Wśród propozycji zgłoszonych przez studentów architektury Politechniki Gdańskiej dostrzec można nie tylko imponujące bryły budynków, ale także ciekawe rozwiązania zagospodarowania najbliższej okolicy, przewidujące m.in. miejsce na prezentacje zabytkowych jachtów i kutrów rybackich.

Odważne wizje

Konkurs został przeprowadzony w ramach kolejnego etapu współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej a Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku oraz Towarzystwem Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego. Celem było poznanie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych obiektu uwzględniających aspekty historyczne, estetyczne, społeczne, przyrodnicze oraz środowiskowe. Konkurs skierowany był do studentów pierwszego semestru studiów II stopnia na kierunku Architektura, w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych oraz Katedrze Urbanistyki i Projektowania Regionalnego. Do konkursu zgłoszonych został w sumie 14 prac.

– Zaproponowane koncepcje uwzględniają nie tylko estetykę i funkcjonalność samego muzeum, lecz także integrację z otoczeniem oraz wykorzystanie przestrzeni w sposób atrakcyjny i zgodny z historycznym kontekstem żeglarstwa – mówi dr Robert Domżał, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. –  Wyróżniają się zarówno koncepcje ekspozycji zabytkowych jednostek pływających, jak i pomysły na nową przystań, co zapewne wzbogaci lokalny krajobraz oraz stanie się atrakcją nie tylko dla miłośników żeglarstwa, ale również dla społeczności lokalnej i turystów – dodaje.

Uznanie w oczach jurorów

Zadanie postawione przed studentami nie należało do łatwych, gdyż prace musiały zawierać analizy funkcjonalne, przyrodnicze, krajobrazowe oraz komunikacyjne całego terenu. W jury zasiadli m.in.: prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka – Dziekan WA PG, przewodnicząca Komisji; dr Robert Domżał, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego; dr Fryderyk Tomala, prezes Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego oraz Roman Kużel, Burmistrz Władysławowa. Ostatecznie jury przyznało trzy nagrody pieniężne. Pierwszą, w wysokości 7 tys. zł, za pracę „Aura” otrzymał zespół w składzie Ewa Bombalicka i Alicja Jackowska, za interesujące i ikoniczne ukształtowanie bryłowe, bardzo ciekawe prowadzenie przestrzeni ekspozycyjnych połączonych z przedpolem wodnym. Drugą nagrodę, w wysokości 5 tys. zł, za opracowanie pt. „Bałtyckie Horyzonty” przyznano zespołowi w składzie: Katarzyna Kiersztejna i Bartosz Kaznowski, za ciekawe ukształtowanie przestrzeni publicznych i wewnętrznych przestrzeni ekspozycyjnych dostępnych poprzez system kładek oraz połączenie kompozycyjne i wizualne wnętrza i zewnętrza, a także za innowacyjne rozwiązania elewacyjne umożliwiające dynamiczną zmianę elewacji. Natomiast trzecią nagrodę w kwocie 3 tys. złotych, za pracę pt. „Wiatr w żaglach” otrzymał zespół w składzie: Uliana Maczuga i Krzysztof Kąkol, za bardzo dobre rozwiązania krajobrazowe i zaawansowanie technologiczne. Nagrody zostały ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego oraz Burmistrza Władysławowa.

Prace prezentowane są w holu na 1. piętrze w Spichlerzach na Ołowiance do 17. marca 2024 r.