• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dr Robert Domżał powołany na drugą kadencję

10 października 2023 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr Robert Domżał został ponownie powołany na stanowisko dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Tym samym rozpoczęte w 2019 r. kierowanie NMM zostaje przedłużone na kolejne siedem lat, a realizowane dotychczas misja i rozwój Muzeum będą mieć swoją kontynuację.

Dr Robert Domżał, objąwszy stanowisko po dr hab. inż. Jerzym Litwinie, jest czwartym dyrektorem w ponad 60-letniej historii Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Pierwsza, trwająca 5 lat kadencja dyrektora Domżała to czas zarówno dalekosiężnych, ambitnych przedsięwzięć, jak i stawiania czoła bezprecedensowym wyzwaniom w niezwykle trudnych latach. Przeprowadzenie gruntownego remontu statku-muzeum „Sołdek” wraz utworzeniem nowej wystawy stałej, trwająca obecnie największa od lat 60. XX w. renowacja gdańskiego Żurawia oraz budowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie to tylko część projektów wykonanych i realizowanych przez kilkusetosobowy zespół pod kierownictwem dyrektora Domżała. W ciągu mijającej  kadencji NMM zyskało kompetencje w zakresie prowadzenia spraw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących postanowień Konwencji UNESCO 2001 o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, zaś dr Robert Domżał został wybrany na pierwszego polskiego przedstawiciela do Rady Naukowej ww. Konwencji. Dyrektor NMM sprawuje również funkcję członka Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, a także reprezentuje Muzeum w Konwencie Morskim – organie doradczym Ministra Infrastruktury. Ten intensywny rozwój zarządzanej przez dr Domżała instytucji i realizacja jej licznych zadań przypadły na pełen wyzwań okres pandemii Covid-19, a następnie wojny w Ukrainie. Okoliczności te wymusiły na instytucji wdrożenie czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu oraz w prowadzonych inwestycjach, a także adaptację nowych zadań związanych z bezpieczeństwem kraju i wsparciem dla ludności oraz instytucji kultury Ukrainy. W świetle tego dotychczasowe osiągnięcia NMM napawają uzasadnioną dumą i pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość. Nadchodzące lata będą dla dyrektora i zespołu NMM czasem kolejnych dużych przedsięwzięć: już w pierwszej połowie 2024 r. zostanie ukończony remont Żurawia, w którym zwiedzający będą mogli zobaczyć zupełnie nową, innowacyjną ekspozycję stałą. Zaś w 2026 r. swój wielki finał  będą mieć prace nad budową i aranżacją wystawy w Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie – jednym z największych i najnowocześniejszych muzeów powstających obecnie w Polsce. Dwa istotne projekty zainicjowane przez NMM w ostatnim czasie – Podwodny Magazyn Wraków na Zatoce Gdańskiej i Muzeum Żeglarstwa Polskiego we Władysławowie – wejdą w kolejne fazy realizacji. Rozwijane będą również kompetencje instytucji w zakresie Konwencji UNESCO z 2001 r. W kolejnych latach NMM zamierza także wznieść nową halę wystawienniczą w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich oraz prowadzić szereg działań promocyjnych i edukacyjnych na historycznym jachcie „Mazurek”. Te ostatnie także w skali międzynarodowej.

Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dr Robert Domżał i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotr Gliński podczas wręczenia nominacji na kolejną kadencję. Fot. Monika Matejuk/MKiDN
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dr Robert Domżał i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotr Gliński podczas wręczenia nominacji na kolejną kadencję. Fot. Monika Matejuk/MKiDN

Dr Robert Domżał – kustosz dyplomowany, archeolog, historyk i muzealnik. Z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku jest związany od 1996 r. W strukturach instytucji pracował m.in. na stanowisku Kierownika Działu Historii Budownictwa Okrętowego oraz Pełnomocnika ds. Rozwoju Muzeum Zalewu Wiślanego. W latach 2007-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Nadmorskiego Dziedzictwa Krajów Bałtyckich, w latach 2009-2017 był członkiem zarządu International Congress of Maritime Museums, afiliowanego przy ICOM. Od 2018 r. uczestniczy w posiedzeniach Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest przewodniczącym Rady Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu oraz członkiem rady Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Był członkiem wielu rad programowych oraz uczestnikiem krajowych i zagranicznych konferencji z dziedziny historii i archeologii. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, między innymi drukowanych w roczniku „Muzealnictwo”. Angażuje się w projekty dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Morskim w Gdyni oraz w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.