• Statek-muzeum „Dar Pomorza” będzie otwarty w dniu 29.06.2024. od godz. 10:00 do 14:30, następnie od godz. 16:00 do 18:00. Przerwa w sprzedaży biletów od godz. 13:30 do 16:00
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

XI Międzynarodowy Kongres Badań nad Białorusią

W dniach 22-24 września w Gdańsku będzie miał miejsce XI Międzynarodowy Kongres Badań nad Białorusią. W wydarzeniu weźmie udział aż 300 naukowców i ekspertów z 22 krajów, a wykłady i panele dyskusyjne będą odbywać się w trzech instytucjach: Europejskim Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej i Ośrodku Kultury Morskiej – oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Zainicjowany w 2011 roku Kongres jest największym i najbardziej wpływowym dorocznym wydarzeniem naukowym i eksperckim poświęconym Białorusi.

Jednym z najważniejszych zadań Kongresu jest skuteczna integracja badaczy i ekspertów w dziedzinie nauk politycznych, społecznych i humanistycznych. Kongres przyczynia się do lepszego zrozumienia Białorusi w sferze akademickiej i publicznej w kontekście zarówno regionalnym, jak i światowym. Jest to jedyna przestrzeń na świecie, w której najbardziej reprezentatywna liczba białoruskich elit akademickich i społecznych może swobodnie i niezależnie od wpływów władz białoruskich i innych państw dyskutować o historii, polityce, społeczeństwie i kulturze Białorusi.

Inicjatorami i głównymi organizatorami Kongresu są: Instytut Studiów Politycznych „Sfera Polityczna” oraz Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego. W zależności od sytuacji do komitetu organizacyjnego dołączają różne organizacje białoruskie, litewskie, polskie, a także z innych krajów: Uniwersytet Witolda Wielkiego, Europejski Uniwersytet Humanistyczny, Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Warszawski, Colegium Civitas, Naša Niva, Miński Dialog, Litewski Instytut Historii i inne. Kongres był również wspierany przez Fundację Konrada Adenauera, The German Marshall Fund, litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i inne. W tym roku współorganizatorami wydarzenia są: Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej i Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

Wydarzenie skierowane jest nie tylko do środowiska akademickiego, ale także do szerszej publiczności. Na Kongresie poruszane zostaną tematy z różnych dziedzin: nauk politycznych, socjologii, historii, religii, filologii i innych.

Języki Kongresu

Językami roboczymi Kongresu są białoruski, ukraiński, angielski, litewski, polski i rosyjski. Ich użycie zależy od składu uczestników panelu; każdy moderator decyduje o polityce językowej w swoim panelu. Tytuł zaznaczony pogrubioną czcionką w szczegółowym programie Kongresu sygnalizuje język prezentacji. Tłumaczenie nie jest organizowane, z wyjątkiem otwarcia i sesji plenarnej pierwszego dnia Kongresu, kiedy dostępne jest tłumaczenie synchroniczne z białoruskiego na angielski i odwrotnie.

Lokalizacje

Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, plac Władysława Bartoszewskiego 1
Ośrodek Kultury Morskiej. Oddział Narodowego Muzeum Morskiego, ul. Tokarska 21/25

Program ogólny:

Piątek, 22 września 2023 r.
09.00-10.00 Rejestracja (M2WS)
10.00-13.00 Sesja plenarna (M2WS)
13.00-15.00 Lunch (M2WS, poziom -2)
15.00-16.30 Praca w sekcjach (M2WS, ECS, NMM)
16.30-17.00 Przerwa na kawę
17.00-19.00 Praca w sekcjach (M2WS, ECS, NMM)

Sobota, 23 września 2023 r.
10.00-11.30 Praca w sekcjach (M2WS, ECS, NMM)
11.30-12.00 Przerwa na kawę
12.00-13.30 Praca w sekcjach (M2WS, ECS, NMM)
13.30-15.00 Lunch (M2WS poziom -2)
15.00-16.30 Praca w sekcjach (M2WS, ECS, NMM)
16.30-17.00 Przerwa na kawę
17.00-19.00 Prezentacje i okrągłe stoły (M2WS)
19.30-21.00 Ceremonia wręczenia nagród kongresowych. Przyjęcie (M2WS)

Niedziela, 24 września 2023 r.
10.00-12.00 Praca w sekcjach (M2WS, ECS, NMM)
12.00-13.30 Podsumowanie Kongresu (M2WS)
13.30-15.00 Lunch (M2WS poziom -2)

Szczegółowy program Sekcji i Paneli dyskusyjnych jest dostępny na oficjalnej stronie Międzynarodowego Kongresu Badań nad Białorusią.

XI Międzynarodowy Kongres Badań nad Białorusią

[contact-form-7 id="22324" title="Formularz - Wyślij wiadomość do administratora"]