• Statek-muzeum „Dar Pomorza” będzie otwarty w dniu 29.06.2024. od godz. 10:00 do 14:30, następnie od godz. 16:00 do 18:00. Przerwa w sprzedaży biletów od godz. 13:30 do 16:00
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Trwa rekrutacja na kolejną edycję Studiów Podyplomowych „Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka”

Uruchomiony po raz pierwszy w 2022 r. na Uniwersytecie Gdańskim kierunek studiów podyplomowych to unikalny projekt edukacyjny, realizowany w ścisłej współpracy Wydziału Historycznego UG z Muzeum Zamkowym w Malborku i Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę m.in. z zakresu współczesnego muzealnictwa, zagadnień prawnych związanych z ochroną zabytków, pozyskiwania funduszy na działalność związaną z ochroną dziedzictwa kulturowego i zarządzania projektami międzynarodowymi, a także organizacji imprez turystycznych. Absolwenci kierunku dysponują również wiedzą na temat procesu historycznego kształtowania się regionu Morza Bałtyckiego oraz kultury i sztuki tego obszaru. Rekrutacja na tegoroczną edycję trwa do 29 września.

Interdyscyplinarny program

Studia Podyplomowe „Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka” adresowane są w szczególności do pracowników muzeów, instytucji sprawujących opiekę nad zabytkami wykorzystywanymi do celów turystycznych oraz pozostałych instytucji kultury. Oferta kierowana jest również do wszystkich osób zainteresowanych ochroną i potencjałem turystycznym pokrzyżackiego dziedzictwa kulturowego. W ramach studiów uczestnicy biorą udział zarówno w zajęciach terenowych w oddziałach muzeów partnerskich, jak i w części teoretycznej realizowanej na Uniwersytecie Gdańskim. Grono wykładowców z uczelni to interdyscyplinarny zespół z trzech Wydziałów UG, dzięki czemu studia oferują różnorodność przedmiotów odpowiadających złożonym wyzwaniom stojącym obecnie przed muzealnikami i pracownikami innych instytucji kultury. W programie znalazły się m. in. „Prawo autorskie w muzeum”, „Marketing w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa”, „Zarządzanie projektami międzynarodowymi” i „Rynek dzieł sztuki”.

Ruszyła rekrutacja na kolejną edycję Studiów Podyplomowych „Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka”
Pamiątkowe zdjęcie absolwentów pierwszej edycji Studiów Podyplomowych. Fot. Uniwersytet Gdański
Studia przygotowane przez praktyków dla praktyków

W minionym roku w ramach zajęć terenowych studenci kilkakrotnie odwiedzili oddziały Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W grudniu uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych w Ośrodku Kultury Morskiej przez dyrektora NMM dr. Roberta Domżała, podczas których oprócz części teoretycznej zapoznali się z wyposażeniem pracowni konserwatorskiej, a także z interaktywną wystawą dla dzieci i ekspozycją stałą „Łodzie ludów świata”. Na ich przykładach dr Domżał przedstawił studentom najważniejsze zasady organizowania ekspozycji skierowanych do dzieci oraz sposoby budowania kolekcji muzealnej. W przestrzeni wystawy „Statki. Nasza pasja” słuchacze poznali z kolei rolę współpracy muzeów z partnerami ze świata biznesu i przemysłu. W semestrze letnim uczestnicy Studiów Podyplomowych dwukrotnie gościli w NMM, w ramach zajęć z przedmiotów „Ochrona morskiego dziedzictwa kulturowego” oraz „Współczesne muzealnictwo”.

Swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem podczas wykładów i zajęć terenowych dzielili się również: Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku dr hab. Janusz Trupinda, zastępca dyrektora MZM ds.  naukowo – konserwatorskich Agnieszka Kowalska oraz kierownik Zamku w Sztumie – oddziału MZM Aleksander Masłowski. W ciągu minionego roku akademickiego uczestnicy Studiów Podyplomowych odwiedzili także Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz Muzeum Bursztynu, oddział Muzeum Gdańska. Większa część zajęć z przedmiotów takich jak „Wybrane zagadnienia z historii sztuki i architektury regionu Morza Bałtyckiego” i „Podstawy konserwacji zabytków” odbyła się z kolei w przestrzeni miasta.

Studenci kierunku po wizycie na statku-muzeum „Sołdek”. Fot. Uniwersytet Gdański 02. Pamiątkowe zdjęcie absolwentów pierwszej edycji Studiów Podyplomowych
Studenci kierunku po wizycie na statku-muzeum „Sołdek”. Fot. Uniwersytet Gdański
Studia Podyplomowe oczami absolwentki

8 lipca br. miała miejsce  uroczystość rozdania świadectw ukończenia studiów, podsumowująca pierwszą edycję Studiów Podyplomowych „Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka”. Wśród absolwentów znalazła się również Zofia Mirowska, nasza muzealna koleżanka, która podczas minionego roku akademickiego pełniła funkcję starościny. Jak sama mówi, decydując się na te studia chciała pogłębić swoją dotychczasową wiedzę, podnieść kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności praktyczne, jak również mieć możliwość wymiany doświadczeń z osobami z tej samej bądź pokrewnej branży. W rezultacie zdobyła szereg nowych wiadomości z zakresu kształtowania się regionu Morza Bałtyckiego, jego dziejów i kultury w ujęciu chronologicznym, a także różnych aspektów ochrony dziedzictwa kulturowego, jego promocji, zarządzania i finansowania. Zdaniem Zofii, pogłębienie tej wiedzy w praktyce przekłada się na lepsze zrozumienie wykonywanej na co dzień pracy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz współczesnego muzealnictwa. Z własnego doświadczenia może polecić kierunek nie tylko muzealnikom, ale również pracownikom innych instytucji kultury, przewodnikom turystycznym oraz osobom pasjonującym się historią i ochroną zabytków.

Do 29 września trwa rekrutacja na kolejną edycję – zajęcia rozpoczynają się w październiku br. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie kierunku lub uzyskać u dr Michaliny Petelskiej, Kierownika Studiów Podyplomowych, pisząc na adres: michalina.petelska@ug.edu.pl.

Tekst: dr Michalina Petelska, red. Hanna Borkowska

[contact-form-7 id="22324" title="Formularz - Wyślij wiadomość do administratora"]