• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku współorganizatorem Konferencji Komisji Historii Miast Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk

Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego, Komisji Historii Miast Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Forum Młodych Badaczy Miast pt. „Miasto i rzeka w epoce przedprzemysłowej”, która odbyła się w dniach 21-23 czerwca 2023 r., spotkała się z dużym zainteresowaniem w środowisku naukowym. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku miało przyjemność znaleźć się w gronie organizatorów wydarzenia, a jednym z prelegentów był dyrektor NMM, dr Robert Domżał.

Konferencja umożliwiła wymianę myśli naukowej i prezentację wyników badań historycznych na temat miast, w tym Gdańska. Trzydniowe wydarzenie podzielono na dwie części. Pierwszego dnia w ramach Forum Młodych Badaczy Historii Miast odbyła się sesja zatytułowana: „Dobro wspólne w miastach na przestrzeni dziejów”. Główna część obrad, której tematem przewodnim było „Miasto i rzeka w epoce przedprzemysłowej”, odbyła się w dniach 22-23 czerwca br. Podczas dwudniowej sesji swoje referaty wygłosiło kilkunastu badaczy z całej Polski oraz zagranicy. W każdym z dwudziestu sześciu referatów uczestniczyło od 30 do 50 osób. Wystąpienie dr. Roberta Domżała, zatytułowane „Co kryje gdański Żuraw? Wstępne wyniki prac konserwatorskich i remontowych”, było związane z realizowanym obecnie projektem konserwacji i modernizacji ikonicznego gdańskiego zabytku.

Konferencja odbyła się dzięki zaangażowaniu szeregu instytucji: Wydział Historyczny UG, Wydział Prawa i Administracji UG (Katedra Historii Prawa), Komisja Historii Miast Komitetu Nauk Historycznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Ponadto wydarzeniu patronowali Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz patron honorowy Jego Magnificencja Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Informacje o konferencji są dostępne na stronie.