• Statek-muzeum „Dar Pomorza” będzie otwarty w dniu 29.06.2024. od godz. 10:00 do 14:30, następnie od godz. 16:00 do 18:00. Przerwa w sprzedaży biletów od godz. 13:30 do 16:00
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku został wybrany do Rady Naukowej Konwencji UNESCO z 2001 roku

W 2021 roku Polska ratyfikowała Konwencję UNESCO z 2001 r. w sprawie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego, stając się tym samym 69. państwem stroną tej umowy międzynarodowej. Konwencja jest ważnym porozumieniem, którego celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego znajdującego się na dnie morskim i wodach śródlądowych. Jej zadaniem jest zapobieganie niszczeniu i utracie podwodnych miejsc o znaczeniu historycznym, archeologicznym i kulturowym, a także promowanie ich badań, ochrony, zachowania i prezentacji.

13 czerwca bieżącego roku, dr Robert Domżał, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, został wybrany na pierwszego polskiego przedstawiciela do Rady Naukowej Konwencji UNESCO z 2001 roku. Czteroletnia kadencja wiąże się z niezaprzeczalnym prestiżem oraz intensywną pracą na rzecz wspierania organizacji w obszarze edukacji, nauki i kultury. Obejmuje to zarówno prowadzenie badań naukowych, jak i promowanie ochrony dziedzictwa kulturowego.

W drodze głosowania wszystkich państw sygnatariuszy, 14 członków Rady Naukowej Konwencji UNESCO 2001 jest powoływanych na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego. Te historyczne wybory świadczą o naszym zaangażowaniu w ochronę podwodnego dziedzictwa kulturowego. Nominacja stanowi wyraz uznania dla pozycji Polski w UNESCO oraz naszej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie podwodnego dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej.

Równocześnie, Mariusz Lewicki, stały Przedstawiciel RP przy UNESCO, został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Biura spotkania państw-stron Konwencji z 2001 roku.

[contact-form-7 id="22324" title="Formularz - Wyślij wiadomość do administratora"]