• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

XVI Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego „Dziedzictwo rzeki” w Krakowie

Z przyjemnością informujemy, że XVI Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego odbędzie się w dniach 17-19 maja 2023 r. w Krakowie. Konferencje Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego na trwałe wpisały się do kalendarza muzealnych wydarzeń w kraju. Podczas odbywających się co 2 lata spotkań dokonujemy podsumowania dotychczasowych działań oraz badamy przyszłe kierunki aktywności na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa morskiego i rzecznego. Wydarzenia organizowane są w różnych ośrodkach w całym kraju, co umożliwia poznanie regionu i specyfiki działania naszych instytucji. Znaczącym dorobkiem konferencji są wydawane każdorazowo materiały pokonferencyjne.

W ostatnim czasie miało miejsce kilka ważnych wydarzeń związanych z dziedzictwem rzeczno-morskim. Flisactwo zostało wpisane na Reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, flis wiślany – tradycja budowa łodzi drewnianych oraz żegluga wiślana trafiły do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Polska ratyfikowała Europejską Konwencje o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego. Konferencja została więc zatytułowana „Dziedzictwo rzeki”; wokół owego dziedzictwa materialnego i niematerialnego będą skupiały się tematy referatów. Najbliższa edycja jest organizowana wspólnie przez Muzeum Krakowa i Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Będzie się odbywała w zmodyfikowanej formule. Wszystkie wystąpienia będą otwarte dla publiczności i będzie można ich wysłuchać bez wnoszenia opłaty konferencyjnej.

Informacje organizacyjne

Zależy nam też, by konferencja była okazją do integracji środowiska oraz wymiany myśli i doświadczeń również w mniej oficjalnej atmosferze, dlatego dla osób, które wniosą opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł przygotowane będą obiady (17 i 18 maja), integracyjne spotkanie (17 maja), rejs po Wiśle tradycyjnymi drewnianym jednostkami, zwiedzanie Krakowa z perspektywy rzeki, wizyta w „Przystani Muzeum” (18 maja) oraz wizyty studyjne w oddziałach Muzeum Krakowa (19 maja).

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: m.niemiec@muzeumkrakowa.pl i j.klim@nmm.pl

Miejsce – Muzeum Krakowa, Pałac Krzysztofory (Rynek Główny 35), Sala Miedziana

Szczegółowy program znajdziesz TUTAJ

Teksty do wydawnictwa pokonferencyjnego powinny zostać przygotowane zgodnie z reżimem naukowym według instrukcji, którą prześlemy w kolejnych komunikatach.

Rejestracja udziału w konferencji

Formularz rejestracyjny dostępny jest TUTAJ

Prosimy o jego wypełnienie niepóźnej niż do 1 maja 2023. Formularz należy wypełnić dla każdej osoby oddzielnie. Osoby, które wybiorą opcję pełną mogą już uiszczać opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł na rachunek Muzeum Krakowa 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361. Prosimy w tytule przelewu wpisać „Dziedzictwo rzeki” oraz dane do faktury (imię i nazwisko, adres – w przypadku osób fizycznych oraz NIP, nazwę i adres – w przypadku instytucji). Jeśli tych danych zabraknie faktura zostanie wystawiona na dane z przelewu. Fakturę będzie można odebrać w formie papierowej w biurze konferencji (w czasie jej trwania). W razie wątpliwości w kwestiach wpłaty proszę o kontakt z ksiegowosc@muzeumkrakowa.pl w tytule proszę zamieścić „Dziedzictwo rzeki”.

Henryk Szczygliński (1881-1944) „Galary na Wiśle”, ok. 1904 r., zbiory Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku)
Henryk Szczygliński (1881-1944) „Galary na Wiśle”, ok. 1904 r., zbiory Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku)