• Oddziały muzeum biorące udział w Nocy Muzeów 2024 będą zamknięte w godzinach dziennych w dniach 18 i 19 maja, z wyjątkiem Muzeum Rybołówstwa w Helu. Szczegółowe godziny otwarcia: oddziały gdańskie, oddziały spoza gdańska
• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 14 czerwca 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Zadania dofinansowane w 2023-2025

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację następujących zadań w latach 2023-2025:

Zadanie: M. s. „Piłsudski” – badanie strat wojennych

Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury

Kwota dofinansowania: na rok 2024 – 51 678 PLN, na rok 2025 – 8490,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 86 452 PLN

Opis zadania: Transatlantyk m.s. „Piłsudski” był w okresie międzywojennym narodową dumą i chlubą, prawdziwym ambasadorem polskiej kultury na morzach i oceanach. Statek zatonął podczas swojego pierwszego wojennego rejsu, 26 listopada 1939 r. Głównym celem zadania pn. „m. s. „Piłsudski” – badanie strat wojennych” jest przeprowadzenie kwerend w zagranicznych archiwach, aby uzyskać odpowiedzi na pytania: jakie zabytki zdjęto ze statku w stoczni w Newcastle, gdzie się znajdują dzisiaj i jakie były warunki prawne czarteru statku. Poszukiwania dokumentów mają dać również odpowiedź na pytanie, co stało się ze zdemontowanym wystrojem statku po II w. ś. oraz, czy strona polska zgłosiła się do strony brytyjskiej o zwrot mienia po jej zakończeniu. Wytypowano osiem instytucji, w których zaplanowano przeprowadzenie kwerend w latach 2024-2025, a o ich wynikach poinformujemy na planowanej wystawie czasowej pt. „m. s. Piłsudski i m. s „Batory” – powstanie legendy”, zaplanowanej przez NMM na 2025 rok.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.


Zadanie: Zakup i wdrożenie systemu zarządzania procesami w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury

Kwota dofinansowania: Na rok 2023 – 261 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 400 000 PLN

Opis zadania: Zadanie polega na zakupie i wdrożeniu systemu przeznaczonego do zarządzania procesami występującymi w Muzeum, dzięki któremu nastąpią istotne zmiany jakościowe, w zakresie sprawności i efektywności funkcjonowania Muzeum. Będzie to precyzyjne narzędzie służące do planowania, monitorowania i rozliczania zadań wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Muzeum w ujęciu rzeczowym i finansowym, które pozwoli na zwiększenie potencjału instytucji. Realizacja niniejszego zadania przyczyni się do poprawy efektywności działalności muzeum oraz zwiększenia jego konkurencyjności na rynku usług kulturalnych i edukacyjnych zarówno na poziomie regionalnym jak i ponadregionalnym.


Zadanie: Podwodny Magazyn Wraków – Zatoka Gdańska

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa z budżetu państwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kwota dofinansowania: Na rok 2023 – 400 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 400 000 PLN

Opis zadania: Zadanie obejmuje zakup i instalację zestawu pławy morskiej cumowniczej, co pozwoli m.in. na zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym obiektom podwodnego dziedzictwa kulturowego zagrożonym uszkodzeniem kotwicami cumujących jednostek, jak i nurkujących archeologów, badaczy z różnych dziedzin nauk, a docelowo również płetwonurkom uprawiającym turystykę podwodną.

Projekt podwodnego magazynu zainicjowany został potrzebą przygotowania miejsca do przechowywania i zabezpieczania wielkogabarytowych zabytków drewnianego budownictwa okrętowego, których ochrona in situ jest niemożliwa ze względu na planowane inwestycje, a koszty i czas konserwacji oraz zasoby lokalowe do przechowywania tego typu obiektów, ograniczają nasze możliwości zachowania ich dla przyszłych pokoleń.

Obszar określony jako magazyn wraków został uwzględniony w planowaniu przestrzennym, a jego granice określono w ogłoszonym w 2021 r. Planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000. Na obszarze tym spoczywają już pozostałości dwóch obiektów badanych i przeniesionych w latach poprzednich oraz działa okrętowe i nadstępka odkryta na torze podejściowym do portu w Gdyni. W związku z planowaną rozbudową portu w Gdańsku, konieczne będzie przeniesienie również kolejnych zagrożonych wraków, stanowiących unikatowe przykłady konstrukcji statków. Podwodny magazyn wpisuje się w planowany program tworzenia ogólnopolskiej sieci magazynów zabytków archeologicznych, zabezpieczając miejsce pod przyszłe obiekty przenoszone z obszaru trójmiejskich portów.


Zadanie: Konserwacja i remont Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa z budżetu państwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kwota dofinansowania: Na rok 2023 – 137 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 137 000 PLN

Opis zadania: Zadanie dotyczy części większego projektu pn. „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej”. Środki finansowe otrzymane na dofinansowanie Projektu okazały się niewystarczające i niezbędnym było przyznanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dodatkowych środków na realizację prac w 2023 r. Zakres zadania obejmuje prace konserwatorskie.


Zadanie: Organizacja wystawy pod roboczym tytułem „Mistrzowie niderlandzkiego malarstwa marynistycznego XVII i XVIII w. w zbiorach polskich”

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa z budżetu państwa z środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kwota dofinansowania: Na lata 2023-2024 – 992 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 992 000 PLN

Opis zadania: Celem wystawy „Ci, którzy na statkach ruszyli na morze…” (Mistrzowie niderlandzkiego malarstwa marynistycznego XVII i XVIII w. w zbiorach polskich) jest prezentacja zbiorów polskich muzeów w zakresie niderlandzkiego malarstwa marynistycznego doby baroku. Centralnym zagadnieniem wystawy będzie ambiwalencja żywiołu wody, czasem przedstawianego jako źródło dobrobytu, kiedy indziej jako śmiertelne zagrożenie. Wystawa zostanie podzielona na cztery części, nawiązujące do zasadniczych aspektów doświadczenia kontaktu z morzem, jakie było udziałem społeczeństwa Niderlandów. Odwołują się one do emocji i potrzeb głęboko zakorzenionych w psychice każdego człowieka, jak potrzeba bezpieczeństwa, sytości, a z drugiej strony tęsknota za przygodą czy obawa o życie. Na wystawie zaprezentowane zostaną dzieła obrazujące kolejno następujące zagadnienia:

  • bitwy morskie – nawiązujące do permanentnej konieczności walki najpierw o zdobycie, a potem utrzymanie niepodległości przez Republikę Zjednoczonych Prowincji;
  • bezpieczne i dostatnie porty – malarskie wyobrażenia ruchliwych portów odwołujące się do wyobrażeń o zamożności i potędze, ale też wizerunki małych rybackich przystani pojmowanych jako miejsca schronienia i pokoju;
  • wyprawy w nieznane – obrazy przedstawiające żeglugę po otwartym morzu lub egzotyczne porty, odwołujące się do odwiecznej tęsknoty człowieka za przygodą;
  • burze na morzu – przedstawienia rzeczywistych i symbolicznych niebezpieczeństw czyhających podczas żeglugi.

Zadanie: Organizacja wystawy „100 lat polskiego żeglarstwa”

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa z budżetu państwa z środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kwota dofinansowania: Na lata 2023-2024 – 981 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 981 000 PLN

Opis zadania: Wystawa zostanie zorganizowana w 100. rocznicę powołania Polskiego Związku Żeglarskiego. Powołanie organizacji skupiającej na początku jedynie 4 kluby stało się impulsem do podjęcia wielu inicjatyw. Ich wynikiem były medale olimpijskie i mistrzostw świata, rejsy w najodleglejsze zakątki świata oraz niezwykła popularność żeglarstwa śródlądowego, które stało się jedną z najważniejszym form spędzania wolnego czasu przez Polaków. W ramach ekspozycji zostaną zaprezentowane zabytki i zagadnienia związane z najważniejszymi wydarzeniami polskiego jachtingu na przestrzeni ostatnich 100 lat. Ekspozycja przygotowana zostanie wspólnie przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku jak i przedstawicieli Związku, co zagwarantuje szerokie spojrzenie na prezentowane tematy. Wystawa będzie miała również posterowe edycje: polską oraz pokazaną w Muzeum Polskim w Ameryce (Chicago), gdzie zostaną zaprezentowane dzieje polskiego żeglarstwa z uwypukleniem osiągnięć polonijnych środowisk żeglarskich.


Zadanie: Organizacja 8. Forum Dziedzictwa Kulturowego Regionu Morza Bałtyckiego pn. „Dziedzictwo w czasie wojny, dziedzictwo wojny”

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa z budżetu państwa z środków finansowych  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kwota dofinansowania: Na rok 2023 – 160 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 160 000 PLN

Opis zadania: Od 2003 r. Komitet Dziedzictwa Regionu Bałtyckiego (Baltic Region Heritage Committee – BRHC)  organizuje regionalne Fora Dziedzictwa Kulturowego, na których zebrani eksperci dyskutują nad aktualnymi problemami związanymi z ochroną dziedzictwa i wypracowują metody jego skutecznej ochrony. W 2023 roku, organizowane co dwa lata spotkanie przedstawicieli Państw wchodzących w skład BRHC zostanie zorganizowane w Gdańsku przez Narodowy lnstytut Dziedzictwa we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.


Zadanie: Modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa z budżetu państwa z środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kwota dofinansowania: Na rok 2023 – 1 880 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 1 880 000 PLN

Opis zadania: Zadanie dotyczy części większego projektu pn. „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej”. Środki finansowe otrzymane na dofinansowanie Projektu okazały się niewystarczające i niezbędnym było przyznanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dodatkowych środków na realizację prac w 2023 r. Zakres zadania obejmuje modernizację instalacji: sanitarnej, mgły wodnej, elektrycznej oraz teletechnicznej.


Zadanie: Zakup obrazu Władysława Ślewińskiego pt. „Morze”

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa z budżetu państwa z środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kwota dofinansowania: Na rok 2023 – 480 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 480 000 PLN

Opis zadania: Władysław Ślewiński (1854-1918) to jeden z najwybitniejszych polskich postimpresjonistów i marynistów, związany blisko ze szkołą Pont Aven i osobiście zaprzyjaźniony z Paulem Gauguinem. Urodzony w ziemiańskiej rodzinie przyszły artysta uczył się krótko w warszawskiej Szkole Rysunkowej im. W. Gersona. Po wyjeździe do Paryża podjął naukę malarstwa w tamtejszej Académie Julian, a następnie w Académie Colarossi. W latach 1889-1906 malował w Pont Aven, będąc członkiem słynnej artystycznej kolonii skupionej wokół Paula Gauguina. W późniejszych latach przebywał w Warszawie, Krakowie i Monachium, by ostatecznie w 1910 osiąść w Doëlan w Bretanii. Uczestniczył w polskim ruchu wystawienniczym, prezentując swoje prace w TPSP we Lwowie i w Krakowie, brał udział w wystawach TAP „Sztuka”, którego był członkiem. Wystawiał ponadto w Paryżu i Wiedniu. Indywidualne wystawy jego twórczości odbyły się w Paryżu (1897, 1898, 1914), Warszawie (1905, 1909), Krakowie (1906) i Lwowie (1907).

Obraz „Morze” jest znakomitym przykładem charakterystycznej dla artysty kompozycji przedstawiającej fragment skalistego bretońskiego wybrzeża z obmywającymi je falami. Tego rodzaju ujęcia uchodzą niemal za ikoniczne dla stylu Ślewińskiego. Autentyczność obrazu nie budzi wątpliwości – potwierdza ją zarówno sygnatura autora, jak też notatka na krosnach sporządzona przez Władysławę Kober-Jaworską, wybitną znawczynię impresjonizmu i postimpresjonizmu, autorkę fundamentalnej monografii artysty.

W zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku nie było dotąd żadnej pracy Władysława Ślewińskiego, co jest znaczącym brakiem, zważywszy na fakt, że pierwszym priorytetem w zakresie rozwoju kolekcji malarstwa NMM jest budowa reprezentatywnego zbioru polskiego malarstwa marynistycznego oraz na renomę Władysława Ślewińskiego jako marynisty.

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego