• Wystawa „Z Gdyni w daleki świat. Stocznia Gdynia i jej statki” na statku-muzeum „Sołdek” od dnia 16.06.2023 r. będzie nieczynna do odwołania
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Zadania dofinansowane w 2023/ 2024 r.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację następujących zadań w latach 2023 i 2024:

Zadanie: Organizacja wystawy pod roboczym tytułem „Mistrzowie niderlandzkiego malarstwa marynistycznego XVII i XVIII w. w zbiorach polskich”

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa z budżetu państwa

Kwota dofinansowania: Na lata 2023-2024 – 992 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 992 000 PLN

Opis zadania: Celem wystawy „Ci, którzy na statkach ruszyli na morze…” (Mistrzowie niderlandzkiego malarstwa marynistycznego XVII i XVIII w. w zbiorach polskich) jest prezentacja zbiorów polskich muzeów w zakresie niderlandzkiego malarstwa marynistycznego doby baroku. Centralnym zagadnieniem wystawy będzie ambiwalencja żywiołu wody, czasem przedstawianego jako źródło dobrobytu, kiedy indziej jako śmiertelne zagrożenie. Wystawa zostanie podzielona na cztery części, nawiązujące do zasadniczych aspektów doświadczenia kontaktu z morzem, jakie było udziałem społeczeństwa Niderlandów. Odwołują się one do emocji i potrzeb głęboko zakorzenionych w psychice każdego człowieka, jak potrzeba bezpieczeństwa, sytości, a z drugiej strony tęsknota za przygodą czy obawa o życie. Na wystawie zaprezentowane zostaną dzieła obrazujące kolejno następujące zagadnienia:

  • bitwy morskie – nawiązujące do permanentnej konieczności walki najpierw o zdobycie, a potem utrzymanie niepodległości przez Republikę Zjednoczonych Prowincji;
  • bezpieczne i dostatnie porty – malarskie wyobrażenia ruchliwych portów odwołujące się do wyobrażeń o zamożności i potędze, ale też wizerunki małych rybackich przystani pojmowanych jako miejsca schronienia i pokoju;
  • wyprawy w nieznane – obrazy przedstawiające żeglugę po otwartym morzu lub egzotyczne porty, odwołujące się do odwiecznej tęsknoty człowieka za przygodą;
  • burze na morzu – przedstawienia rzeczywistych i symbolicznych niebezpieczeństw czyhających podczas żeglugi.

Zadanie: Organizacja wystawy „100 lat polskiego żeglarstwa”

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa z budżetu państwa

Kwota dofinansowania: Na lata 2023-2024 – 981 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 981 000 PLN

Opis zadania: Wystawa zostanie zorganizowana w 100. rocznicę powołania Polskiego Związku Żeglarskiego. Powołanie organizacji skupiającej na początku jedynie 4 kluby stało się impulsem do podjęcia wielu inicjatyw. Ich wynikiem były medale olimpijskie i mistrzostw świata, rejsy w najodleglejsze zakątki świata oraz niezwykła popularność żeglarstwa śródlądowego, które stało się jedną z najważniejszym form spędzania wolnego czasu przez Polaków. W ramach ekspozycji zostaną zaprezentowane zabytki i zagadnienia związane z najważniejszymi wydarzeniami polskiego jachtingu na przestrzeni ostatnich 100 lat. Ekspozycja przygotowana zostanie wspólnie przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku jak i przedstawicieli Związku, co zagwarantuje szerokie spojrzenie na prezentowane tematy. Wystawa będzie miała również posterowe edycje: polską oraz pokazaną w Muzeum Polskim w Ameryce (Chicago), gdzie zostaną zaprezentowane dzieje polskiego żeglarstwa z uwypukleniem osiągnięć polonijnych środowisk żeglarskich.


Zadanie: Organizacja 8. Forum Dziedzictwa Kulturowego Regionu Morza Bałtyckiego pn. „Dziedzictwo w czasie wojny, dziedzictwo wojny”

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa z budżetu państwa

Kwota dofinansowania: Na rok 2023 – 160 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 160 000 PLN

Opis zadania: Od 2003 r. Komitet Dziedzictwa Regionu Bałtyckiego (Baltic Region Heritage Committee – BRHC)  organizuje regionalne Fora Dziedzictwa Kulturowego, na których zebrani eksperci dyskutują nad aktualnymi problemami związanymi z ochroną dziedzictwa i wypracowują metody jego skutecznej ochrony. W 2023 roku, organizowane co dwa lata spotkanie przedstawicieli Państw wchodzących w skład BRHC zostanie zorganizowane w Gdańsku przez Narodowy lnstytut Dziedzictwa we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.


Zadanie: Modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa z budżetu państwa

Kwota dofinansowania: Na rok 2023 – 1 880 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 1 880 000 PLN

Opis zadania: Zadanie dotyczy części większego projektu pn. „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej”. Środki finansowe otrzymane na dofinansowanie Projektu okazały się niewystarczające i niezbędnym było przyznanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dodatkowych środków na realizację prac w 2023 r. Zakres zadania obejmuje modernizację instalacji: sanitarnej, mgły wodnej, elektrycznej oraz teletechnicznej.

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego