• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Zgłoszenia na XI Międzynarodowy Kongres Badań nad Białorusią – nabór abstraktów

Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Kongresu Badań nad Białorusią ma przyjemność ogłosić nabór zgłoszeń indywidualnych na XI Kongres, który odbędzie się w dniach 22-24 września 2023 r. w Gdańsku. Głównymi polskimi partnerami tegorocznego Kongresu są Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

Kongres jest najważniejszym białoruskim corocznym wydarzeniem akademickim, skupiającym wszystkie główne ośrodki intelektualne zajmujące się badaniem białoruskiego społeczeństwa, polityki i kultury. Ponadto Kongres stanowi doskonałą okazję do rozwijania nowych projektów badawczych i obywatelskich, wymiany poglądów i idei, nawiązania nieformalnych kontaktów z przedstawicielami środowisk naukowych i eksperckich Białorusi i innych krajów. Misją Kongresu jest rozwój społeczności naukowców, analityków i ekspertów, a także promowanie głębszego zrozumienia Białorusi w środowisku akademickim na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym.

W 2023 r. obrady Kongresu odbędą się w czternastu obszarach badawczych, na które składają się wszystkie główne dyscypliny społeczne i humanistyczne: historia, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, językoznawstwo, literaturoznawstwo i inne. Pełna lista tegorocznych obszarów badawczych jest dostępna na stronie Organizatora (link pod artykułem).

Aby wziąć udział w Kongresie jako prelegent, należy do 15 maja 2023 r. wypełnić Formularz Zgłoszeniowy online i przesłać abstrakt o objętości 2000-4000 znaków.

Główne języki robocze Kongresu to białoruski i angielski, języki dodatkowe to polski, ukraiński, rosyjski i litewski. Należy pamiętać, że każdy zgłaszający może złożyć tylko jeden abstrakt. Podczas Kongresu nie będzie możliwości wygłoszenia dwóch prezentacji.

Aby wyrazić poparcie dla Ukrainy, która bohatersko opiera się rosyjskiej agresji wojskowej, wszyscy uczestnicy z Ukrainy oraz Ukraińcy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju z powodu wojny, są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej. Z opłaty rejestracyjnej zwolnieni są również uczestnicy z Białorusi i Białorusini, którzy zostali dotknięci wojną w Ukrainie lub represjami politycznymi w Białorusi, a także ci, którzy zajęli pryncypialne stanowisko w tych sprawach.

Zaproszenia do zgłoszeń gości i dziennikarzy, a także prezentacji projektów naukowych, kulturalnych, wydawniczych i innych zostaną ogłoszone wkrótce.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

Oficjalna strona Międzynarodowego Kongresu Badań nad Białorusią – link
Formularz Zgłoszeniowy online – link