• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

„Kulturę mamy we krwi”. Akcja krwiodawcza przy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

Dużymi krokami zbliża się akcja krwiodawcza skierowana do pracowników gdańskich instytucji kultury. Pierwsza odsłona wydarzenia ma na celu promocję honorowego krwiodawstwa w środowisku lokalnych twórców, muzealników, artystów, malarzy i rzeźbiarzy. Krew pobierana będzie 16.03.2023 r. na parkingu przed główną siedzibą Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku na wyspie Ołowiance.

Mobilizacja w szczytnym celu

Celem akcji „Kulturę mamy we krwi”, będzie przede wszystkim pozyskanie bezcennego „daru życia”, stanie się ona również okazją do integracji osób pracujących na co dzień w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach, muzeach, teatrach, galeriach i różnego typu pracowniach. Zebrana dzięki niej krew, pomoże zasilić gdański bank krwi i będzie służyć ratowaniu zdrowia i życia ludzi. Akcja mimo, iż uwzględnia konkretną grupę docelową, ma charakter otwarty. Do wspólnego dzielenia się swoim darem serca zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Gdańska. – Zdajemy sobie sprawę, że powodzenie akcji uzależnione jest od zaangażowania krwiodawców. Mocno wierzymy, że wydarzenie odbije się w mieście szerokim echem i skupi wokół siebie ludzi o wielkim sercu – mówi dr Robert Domżał, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Jak się przygotować?

Krew będzie mogła oddać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat o wadze ciała powyżej 50 kg. Nie należy przychodzić do oddania krwi na czczo. Do ambulansu należy zgłosić się wypoczętym, po lekkim niskotłuszczowym posiłku. Przed oddaniem krwi należy pić dużo wody lub soków owocowych, a pół godziny wcześniej nie wskazane jest palenie papierosów. Na dobę przed oddaniem krwi zakazane jest także spożywanie alkoholu. Warunkiem zarejestrowania się do oddania krwi jest okazanie dokumentu ze zdjęciem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Nie trzeba mieć żadnych wyników laboratoryjnych, nie trzeba też znać swojej grupy krwi.

Oddajesz krew – ratujesz życie

Samo oddawanie krwi trwa średnio 8 minut. Łączny pobyt w ambulansie, od zarejestrowania do zakończenia oddawania krwi trwa ok. 1 godziny, a jednorazowo pobiera się  450 ml. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Igły i pojemniki są sterylne i jednorazowe.  Bezpośrednio po oddaniu nie należy palić tytoniu. Należy pić więcej niż zazwyczaj wody, czy soków owocowych. Należy również unikać nadmiernego wysiłku fizycznego. Krew może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż  4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Co, gdzie, kiedy?

Krew w ramach akcji „Kulturę mamy we krwi” pobierana będzie przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku w ambulansie zaparkowanym przy głównej siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego na Ołowiance. Akcję zaplanowano na 16.03.2023 r. w godz. 9.00 – 13.00.  Wewnątrz budynku muzeum krwiodawcy będą mogli napić się ciepłej herbaty oraz skorzystać z szatni.  Ważne! Grupy liczące powyżej 10 osób, chęć oddania krwi mogą zgłaszać pod adresem promocja@nmm.pl. Każda osoba, która odda krew otrzyma muzealny upominek. Patronat honorowy nad  akcją krwiodawczą sprawuje Prezydent Miasta Gdańska: www.gdansk.pl. Patronat medialny: TVP Gdańsk, Radio Gdańsk.

Plakat promujący akcję krwiodawcza, która odbędzie się 16 marca 2023 rok na parkingu przed główną siedzibą NMM. Foto Paweł Jóźwiak, grafika: Marek Jankowski
Plakat promujący akcję krwiodawcza, która odbędzie się 16 marca 2023 rok na parkingu przed główną siedzibą NMM. Foto Paweł Jóźwiak, grafika: Marek Jankowski

Łukasz Grygiel