• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Remont Gdańskiego Żurawia przebiega bez opóźnień. Tempo prac widać na najnowszych zdjęciach

Zgodnie z planem i pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków przebiega kompleksowa konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego. Od momentu podpisania umowy z wykonawcą mija 11 miesięcy, a efekt prac budowalnych można podziwiać gołym okiem. Konserwacji poddane zostały mury oraz dach, na którym pojawiła się nowa dachówka.

Metamorfoza Żurawia

Na efekty modernizacji zabytkowego dźwigu portowego czeka nie tylko inwestor – Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ale również mieszkańcy Gdańska i turyści. Najważniejsze prace przeprowadzono wewnątrz budynku. Wykonano nowe, żelbetowe stropy, schody i ściany szybu instalacyjnego. Równolegle wymieniono także konstrukcje dwóch łączników, umożliwiających komunikację między basztami.
– Zakończono prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych zewnętrznych ścian piwnic obu baszt, m.in. w postaci szczelnej wanny żelbetowej, a po zasypaniu wykopów i ustawieniu rusztowań, rozpoczęto prace konserwatorskie na elewacjach ceglanych. Rozpoczęto także prace konserwatorskie w obrębie drewnianej konstrukcji wyciągu – wyjaśnia dr Robert Domżał, dyrektor NMM.
Zaawansowane prace dotyczą również dachu. – Baszta północna jest w większości pokryta dachówką sprowadzoną specjalnie z Włoch. Z kolei na baszcie południowej oczyszczono i zabezpieczono elementy konstrukcji stalowej i drewnianej oraz wymieniono deskowanie połaci dachowej – uzupełnia dr Robert Domżał.

Obecny zakres prac

Aktualnie pracownicy budowlani wykonują żelbetowe schody i ściany oraz przygotowują konstrukcje ostatnich stropów. Dotyczy to poddasza obu baszt.
– Wewnątrz prowadzone są również prace konserwatorskie polegające na ostrożnym usuwaniu tynków i czyszczeniu cegieł oraz zabezpieczaniu drewna. Sporo dzieje się cały czas na dachu. Trwa układanie dachówki na baszcie północnej oraz wymiana pokrycia dachu na baszcie południowej – opisuje Szymon Kulas, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych NMM. Równocześnie trwa czyszczenie cegieł, wymiana spoin, uzupełnienia i scalanie kolorystyczne elewacji.

Tempo modernizacji robi wrażenie

Kolejne miesiące przyniosą zakończenie robót konstrukcyjnych w basztach, co pozwoli na wykonanie instalacji i systemów wewnętrznych budynku. Umożliwi również rozpoczęcie prac wykończeniowych. Wszystkie instalacje będą doprowadzone na poszczególne kondygnacje bez ingerencji w zabytkową substancję budynku.
– Kontynuowane będą prace konserwatorskie zewnętrzne i wewnętrzne oraz prace dekarskie na połaciach dachowych obu baszt. Rozpocznie się także wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wrót kratowych zamykających przejście bramne – dodaje Szymon Kulas.
Trwa ustawienie rusztowania przy wyciągu, a niebawem rozpoczną się prace konserwatorskie na elewacji drewnianej oraz roboty dekarskie na dachu nad konstrukcją wyciągu.

W oczekiwaniu na nową atrakcję Gdańska

Po remoncie w Żurawiu poprowadzona zostanie zupełnie nowa ścieżka zwiedzania. Pojawią się stanowiska interaktywne, hologramy, makiety oraz panoramiczne i dotykowe ekrany. Główną opowieść na nowej wystawie będzie snuł Hans Kross, XVII-wieczny gdański kupiec i armator.
– Poprowadzi on widzów szlakiem niebezpiecznego świata morskiej żeglugi i ciekawych obyczajów towarzyszących ówczesnym transakcjom kupieckim. Przedstawi sposoby przechowywania i przeładunku towarów, a także techniki budowy i naprawy statków – wyjaśnia dr Marcin Westphal, zastępca dyrektor ds. metrycznych NMM.
Wraz z nim zwiedzić będzie można zarówno mieszczańskie wnętrza, jak i portowe tawerny, w których tętniło rozrywkowe życie miasta. – Żuraw jest zabytkiem techniki i najstarszym średniowiecznym dźwigiem portowym w Europie. Zrealizowane prace przyczynią się do zachowania tego unikatowego obiektu dla przyszłych pokoleń, poprawią komfort zwiedzania, a dzięki zastosowaniu rozwiązań wpływających na efektywność energetyczną, zmniejszą obciążenie dla środowiska – dodaje dr Marcin Westphal.

Finansowanie

Koszt inwestycji to niespełna 18 milionów złotych. Realizacja projektu jest dofinansowana ze źródeł zewnętrznych: niespełna 13 milionów złotych przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG, a ponad 2 miliony złotych pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast wkład własny NMM (ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) to ponad 2,5 miliona złotych. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane „Skorłutowski” spółka jawna Jerzy i Ewa Skorłutowscy. Termin zakończenia całego projektu przewidziano na wiosnę 2024 r.

Projekt “Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Iceland Liechtenstein Norway Grants Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Łukasz Grygiel