• Galeria Morska w Spichlerzach na Ołowiance w dniu 03.10.2023 będzie wyłączona ze zwiedzania w związku ze zmianą ekspozycji
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

XVI Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego „Dziedzictwo rzeki” w Krakowie

Z przyjemnością informujemy, że XVI Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego odbędzie się w dniach 17-19 maja 2023 r. w Krakowie. Nadchodząca edycja jest współorganizowana przez Muzeum Krakowa i Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

Konferencje Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego na trwałe wpisały się do kalendarza muzealnych wydarzeń w kraju. Podczas odbywających się co 2 lata spotkań dokonujemy podsumowania dotychczasowych działań oraz badamy przyszłe kierunki aktywności na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa morskiego i rzecznego. Wydarzenia organizowane są w różnych ośrodkach w całym kraju, co umożliwia poznanie regionu i specyfiki działania naszych instytucji. Znaczącym dorobkiem konferencji są wydawane każdorazowo materiały pokonferencyjne.

W ostatnim czasie miało miejsce kilka ważnych wydarzeń związanych z dziedzictwem rzeczno-morskim. Flisactwo zostało wpisane na Reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, flis wiślany – tradycja budowa łodzi drewnianych oraz żegluga wiślana trafiły do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Polska ratyfikowała Europejską Konwencję o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego. Konferencja została więc zatytułowana „Dziedzictwo rzeki”; wokół owego dziedzictwa materialnego i niematerialnego będą skupiały się tematy referatów. Formuła wydarzenia zostanie tym razem zmodyfikowana: wszystkie wystąpienia będą otwarte dla publiczności i będzie można ich wysłuchać bez konieczności wnoszenia opłaty konferencyjnej.

Informacje organizacyjne

Miejsce Konferencji: Muzeum Krakowa, Pałac Krzysztofory (Rynek Główny 35), Sala Miedziana
Daty: 17-19 maja 2023 r.

Zależy nam, by konferencja była okazją do integracji środowiska oraz wymiany myśli i doświadczeń również w mniej oficjalnej atmosferze, dlatego dla osób, które wniosą opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł przygotowany będzie następujący program:

  • spotkanie integracyjne 17 maja
  • obiady 17 i 18 maja
  • rejs po Wiśle tradycyjnymi drewnianym jednostkami 18 maja
  • zwiedzanie Krakowa z perspektywy rzeki 18 maja
  • wizyta w „Przystani Muzeum” 18 maja
  • wizyty studyjne w oddziałach Muzeum Krakowa 19 maja

Szczegółowy program zostanie przedstawiony w kolejnym komunikacie, po nadesłaniu przez uczestników zgłoszeń.

Zgłoszenia tematów referatów wraz z abstraktem prosimy przesłać do dnia 28 lutego 2023 r. na adres m.niemiec@muzeumkrakowa.pl i j.klim@nmm.pl.

Teksty do wydawnictwa pokonferencyjnego powinny zostać przygotowane zgodnie z reżimem naukowym według instrukcji, którą prześlemy w kolejnych komunikatach.

Henryk Szczygliński (1881-1944) „Galary na Wiśle”, ok. 1904 r., zbiory Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
Henryk Szczygliński (1881-1944) „Galary na Wiśle”, ok. 1904 r., zbiory Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku