• Galeria Morska w Spichlerzach na Ołowiance w dniu 03.10.2023 będzie wyłączona ze zwiedzania w związku ze zmianą ekspozycji
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Podniesienie wiechy w Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie

Na budowie Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie zawisła wiecha. W tradycyjnej uroczystości budowlanej wzięli udział przedstawiciele polskiego rządu; sejmu, senatu oraz lokalnych władz samorządowych. Wiecha zwieńczyła ważny etap budowy. Dziś centralna część nowego oddziału Narodowego Muzeum Morskiego jest już niemal w całości pokryta połacią dachową, rozpoczęto również prace związane z montażem instalacji wewnętrznych. Budowa w całości finansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Unikatowe muzeum w skali kraju

Uroczyste podniesienie wiechy na nowo budowanym Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie miało miejsce 26 września 2022 r. Obiekt będzie placówką unikatową w skali naszego kraju, łączącą funkcje naukowe, kulturalne i edukacyjne.

– Ludzie kochają muzea. Tego typy placówki są bardzo potrzebne. Muzeum wpisuje się w proces umacniania roli Morza Bałtyckiego w polskiej historii, znaczenia Bałtyku dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Wzmacnia naszą tożsamość i naszą wspólnotowość.  Ta inwestycja zapowiada się wspaniale. Udało się połączyć know-how miejscowy, muzeum i ludzi morza, z tym co polskie państwo ma obowiązek wykonywać, czyli realizować pożytek publiczny. Dziękuję architektom, wykonawcom, organizatorom, ludziom dobrej woli dzięki, którym ta inwestycja jest tak sprawnie realizowana podkreślał prof. dr hab. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt budynku o łącznej kubaturze 46.000 m3 zakłada oryginalną, nowoczesną i dynamiczną formę. Kształt i nachylenie frontowej falującej fasady, pokrytej giętymi drewnianymi listwami oraz pionowo rozpięte liny nadadzą obiektowi żeglarski charakter i nawiążą do wyrzuconego na brzeg konaru, kadłuba statku, morskich fal czy nadmorskich wydm.

– Do Łeby będą przyjeżdżać turyści z całej Polski i nie tylko, żeby zobaczyć fragment żywego dziedzictwa polskiego Pomorza. Rybołówstwo morskie to nadal źródło utrzymania dla wielu mieszkańców Pomorza. Budowa muzeum robi na wszystkich wrażenie – mówił Marcin Horała, sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zawieszenie wiechy miało niezwykle podniosły charakter. W tradycyjnej uroczystości budowlanej, połączonej z oprowadzaniem po placu budowy, wzięli udział m.in.: Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski, Kazimierz Kleina – senator RP, Andrzej Strzechmiński – Burmistrz Miasta Łeby, Alicja Zajączkowska – starosta Lęborski, Edmund Głombiewski – wicestarosta Lęborski, Mirosława Kaczyńska – radna sejmiku Województwa Pomorskiego,  mgr inż. Jan Młotkowski – z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego, dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki – prezes Zarządu Polskiego Rejestr Statków, dr hab. inż. Jerzy Litwin – dyrektor senior NMM, a także przedstawiciele wykonawcy: Ryszard Ankiewicz – prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego Budomex i Stanisław Poniewierka, prezes zarządu Poleko Budownictwo oraz biura architektonicznego „Plus3 architekci”.

Zaawansowane prace budowlane

Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2020 r. W przestrzeni przyszłej sali ekspozycyjnej umieszczony został największy z eksponatów powstającego muzeum – odrestaurowany, poddany oryginalnej aranżacji wystawienniczej stalowy kuter rybacki GDY-18, zbudowany według polskiego projektu w latach 70. XX w. Aby umożliwić gościom obejrzenie wnętrza jednostki kadłub został przecięty w poprzek. W marcu bieżącego roku wykonawca rozpoczął II etap inwestycji; w jego ramach zrealizowano montaż imponujących, drewnianych dźwigarów dachowych i konstrukcji stalowej pod elewację frontową. Dziś centralna cześć budynku muzeum jest już niemal w całości pokryta połacią dachową, rozpoczęto również prace związane z montażem instalacji wewnętrznych. W trakcie prac, w przestrzeni muzeum pojawił się drugi z wielkogabarytowych eksponatów – ważący 8 ton silnik Nohab, pochodzący z polskiego kutra WŁA-54.

Niezwykła misja placówki

Wokół imponującego swymi rozmiarami kutra GDY-18, prezentowane będą obiekty związane z historią rybołówstwa na Bałtyku oraz rozwojem szkutnictwa i okrętownictwa rybackiego.

– Miejsce to będzie skupiać się na polskim dziedzictwie związanym z rybackim rzemiosłem, które od tysiącleci stanowi źródło dostatku nadmorskich rejonów naszego kraju. W nowym muzeum część ekspozycji zostanie poświęcona również morskiej energetyce wiatrowej. Za pomocą nowoczesnych środków multimedialnych przybliżony zostanie zarówno proces budowy farm wiatrowych, jak i znaczenie ich rozwoju dla środowiska i gospodarki. W tym miejscu pokażemy również, jakie wyzwania stoją przed inwestorami budującymi morskie farmy wiatrowe w Polsce – mówi dr Robert Domżał, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Głównymi założeniami ekspozycji, będzie chronologiczno-tematyczne przedstawienie szeregu aspektów archeologicznych badań podwodnych, prowadzonych na przestrzeni lat przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

– Narracja wystawy poprowadzi zwiedzających przez pięć stuleci historii bałtyckiej żeglugi – od X do XV w. n.e. Jej część wczesnośredniowieczna będzie skupiona wokół przystani w Pucku i znalezionych w niej wraków, wraz z opowieścią o żegludze Słowian i Skandynawów w tych czasach. Okres późnośredniowieczny to narracja o związku hanzeatyckim i handlu, który za sprawą Bałtyku łączył wschód z zachodem i południe z północą – dodaje dr Marcin Westphal, z-ca dyrektora ds. merytorycznych NMM.

Imponujący wygląd

Jako obiekt architektoniczny, muzeum niewątpliwie stanie się ikoną miasta i regionu. Jego forma będzie zarówno podkreślać nautologiczny charakter nowego muzeum, jak i w harmonijny sposób współtworzyć krajobraz miasta Łeby. Ten niezwykły budynek to jednak nie tylko wizualny i architektoniczny rozmach. Celem projektu jest również zorientowanie na przyszłość i zastosowanie przyjaznych środowisku naturalnemu rozwiązań, które pozwolą na maksymalne ograniczenie zapotrzebowania obiektu na tradycyjną energię. W projekcie założono użycie nowoczesnych ekologicznych technologii, które pokryją zapotrzebowanie energetyczne oddziału zarówno zimą, jak i latem.

Nowoczesna edukacja

Muzeum będzie posiadało zróżnicowaną ofertę edukacyjną, skierowaną do szerokiego grona zwiedzających, a szczególnie do najmłodszych odbiorców. W okresie roku szkolnego w placówce organizowane będą zajęcia edukacyjne i warsztatowe dla dzieci oraz młodzieży w różnym wieku. Dodatkowo, tematy z zakresu praw fizyki, podstaw nawigacji, praw ruchu na drogach wodnych, walorów turystyki morskiej, gatunków ryb, ochrony środowiska i przyrody, a także ratownictwa morskiego wsparte będą stanowiskami interaktywnymi, które naukę przeistoczą w niepowtarzalną przygodę.

Wspólne dzieło

Wykonawcami prac budowlanych zostały: Konsorcjum Poleko Budownictwo Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomex” s.c. Ryszard Ankiewicz i Michał Ankiewicz. Projekt budynku muzeum wykonała firma Plus3Architekci Sp. z o.o. Według zapisów umowy zawartej pomiędzy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku a Generalnym Wykonawcą, zakończenie prac budowlanych i montażowych planowane jest na koniec IV kwartału 2023 r. Następnie od 2024 r. NMM planuje realizację prac związanych z budową i montażem wystawy stałej. Całość kosztów budowy oddziału NMM w Łebie jest finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa i Funduszu Promocji Kultury. Całkowita wartość zadania to 68 600 000 zł. Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa z dotacji celowej MKiDN: 65 195 000 zł.  Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Promocji Kultury MKiDN: 2 912 000 zł.

Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa oraz z Funduszu Promocji Kultury.

logo Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego