• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Sierpień ’80 na fotografiach ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego

W sierpniu 1980 r. rozegrały się wydarzenia, które odcisnęły swoje piętno nie tylko na losach Polski i Polaków, ale także całej Europy. W dłuższej perspektywie wpłynęły one również na układ sił na świecie. Ten wyjątkowy w naszej historii miesiąc obfitował w wiele ważnych wydarzeń, do których należały przede wszystkim: strajk w Stoczni Gdańskiej, powstanie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i sformułowanie listy 21. postulatów strajkujących.

Były one bezpośrednim wyrazem dramatycznej walki o wolność słowa, o niezależne od państwa komunistycznego związki zawodowe i o uwolnienie więźniów politycznych. Zawarte z końcem historycznego miesiąca  porozumienia zapoczątkowały proces, który, choć nie od razu, doprowadził do odzyskania przez Polskę suwerenności i do rozpadu „bloku wschodniego”.

Sierpień 1980 r. to także masowe poparcie społeczeństwa dla strajkujących w całym kraju zakładów pracy i wyrazy solidarności z robotnikami. Jedną z jego form było żywe zainteresowanie i stała obecność wielu Polaków przy bramach i murach strajkujących przedsiębiorstw, mimo groźby aresztowania i represji. Sierpień 1980 r. to również wyjątkowe poczucie wspólnoty i nadziei, to początek oddolnego, masowego ruchu, który nie tylko obalił system, ale również pokazał, że wbrew wszystkiemu, warto walczyć za swoje przekonania, i że tylko wspólnie można odnieść zwycięstwo.

Atmosferę tamtych sierpniowych dni 1980 r., uczucie solidarności i wspólnoty celów, doskonale oddają fotografie przechowywane w zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, które prezentujemy poniżej.