• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

W Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich podziwiać można wystawę poświęconą budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Ekspozycja w sposób szczegółowy ukazuje kolejne etapy powstawania kanału żeglugowego. Plansze prezentowane będą do 1.09.2023 r. dzięki uprzejmości Urzędu Morskiego w Gdyni.

W zakres pierwszego etapu inwestycji weszła budowa portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej i kanału żeglugowego ze śluzą oraz konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania. Powstał także nowy układ drogowy z ruchomymi stalowymi mostami, które umożliwiają przejazd nad kanałem.

– Wystawa prezentowana w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich pozwala poznać odpowiedzi na wiele pytań, m.in. czym jest Kanał Żeglugowy, w jakim celu powstał i jakie znaczenie ma dla portu w Elblągu. Ekspozycja to także cała masa ciekawostek technicznych dotyczących chociażby głębokości nabrzeża, szerokości śluzy, charakterystyki obiektów mostowych oraz szczegóły budowy sztucznej wyspy – mówi dr Marcin Westphal, z-ca dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Wystawa planszowa powstała przy współpracy Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza, Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Ministerstwa Infrastruktury.

– Miejsce prezentacji nie jest przypadkowe. Nasz muzealny oddział w Kątach Rybackich oddalony jest od kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej zaledwie o 6 kilometrów. Mamy nadzieję, że każdy kto w najbliższym czasie będzie chciał na własne oczy zobaczyć tę strategiczną dla Polski inwestycję zajrzy także do nas. Będzie to wyjątkowa okazja, aby poznać  wszystkie etapy budowy Kanału Żeglugowego – dodaje dr Marcin Westphal.


Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
23.08.2022 – 1.09.2023
Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich