• Statek-muzeum „Dar Pomorza” będzie otwarty w dniu 29.06.2024. od godz. 10:00 do 14:30, następnie od godz. 16:00 do 18:00. Przerwa w sprzedaży biletów od godz. 13:30 do 16:00
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Postęp prac przy remoncie Żurawia. Tak w środku zmienia się symbol Gdańska

Mija blisko pół roku od momentu przekazania placu budowy firmie, która wykonuje konserwację, remont i modernizację Żurawia Gdańskiego. Mimo upływu tak krótkiego czasu zakres i tempo prac mogą robić wrażenie. Udało się już m.in. w całości rozebrać istniejące stropy, schody oraz posadzkę w piwnicach. Obecnie trwa niełatwy proces ich odtworzenia. Budowlańcy izolują również fundamenty budynku, tak by w przyszłości nie zagrażały mu wody gruntowe. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Unikalny zabytek w skali Europy

Żuraw Gdański jest najstarszym zachowanym dźwigiem portowym w Europie i stanowi jedną z tzw. bram wodnych Głównego Miasta Gdańska – Bramę Szeroką. W obecnym kształcie Żuraw zbudowano w latach 1442-1444. Budynek został spalony i częściowo zburzony podczas walk o Gdańsk w 1945 roku. Po II wojnie światowej zrekonstruowano obiekt, który został odtworzony z zachowaniem pierwotnych gabarytów. Po odbudowie budynek został przeznaczony na cele muzealne.

– Od ostatniego, zakrojonego na tak szeroką skalę remontu Żurawia, minęło już ponad 60 lat. Dla budynku stanowiącego zabytek światowej skali to bardzo długi czas. Musieliśmy w porę zareagować, bo w obiekcie coraz częściej pojawiały się uszkodzenia i usterki  będące konsekwencją starzenia się budynku i długotrwałego użytkowania. Obecne prace polegają na wymianie wyeksploatowanych materiałów, instalacji i elementów, a w dalszej części odtworzenie ich stanu pierwotnego. Mowa tu o pomieszczeniach wystawienniczych i ekspozycyjnych oraz pomieszczeniach biurowo-administracyjnych, socjalnych i magazynowych – mówi dr Robert Domżał, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Harmonogram prac

Obecnie w Żurawiu trwa budowa nowoprojektowanych stropów i schodów. Ważnym elementem modernizacji zabytkowego dźwigu portowego jest również izolacja fundamentów.

– Liczne przemurowania wykonywane w wielu miejscach, przy użyciu zapraw bez dodatków hydraulicznych, spowodowały transport wody gruntowej do wnętrza murów powodując zniszczenia cegieł i spoin. Ponadto,  pomieszczenia piwnic narażone były na przenikanie wód gruntowych oraz zalewanie podczas wysokiego stanu wody w Motławie – uzupełnia Szymon Kulas, z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych NMM.

W kolejnych miesiącach wykonawca zaplanował oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe istniejącej stalowej konstrukcji dachu, naprawę i wymianę uszkodzonych elementów drewnianej konstrukcji dachowej. Ważnym elementem będzie konserwacja murów ceglanych: wykonanie izolacji wodochronnych, usunięcie wtórnych warstw ściennych. Prace odbywają się pod czujnym okiem konserwatora zabytków oraz archeologów.

Przebudowa Żurawia w liczbach

Przypomnijmy, że umowa z wykonawcą, Przedsiębiorstwem Budowlanym „Skorłutowski” spółka jawna Jerzy i Ewa Skorłutowscy, została podpisana 14.03.2022 roku. Od tego dnia firma na wykonanie prac budowlano – konserwatorskich ma 23 miesiące. Termin zakończenia całego projektu przewidziano na wiosnę 2024 roku. Koszt inwestycji to niespełna 18 milionów złotych. Realizacja projektu jest dofinansowana ze źródeł zewnętrznych: niespełna 13 milionów złotych przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG, a ponad 2 miliony złotych pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast wkład własny NMM (ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) to ponad 2,5 miliona złotych.


Projekt „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

[contact-form-7 id="22324" title="Formularz - Wyślij wiadomość do administratora"]