• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Polsko – norweskie wizyty szkoleniowe pod znakiem Gdańskiego Żurawia

To już kolejne międzynarodowe wizyty studyjne w ramach projektu remontu i modernizacji Gdańskiego Żurawia, których celem jest współpraca oraz wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami. Na przełomie maja i czerwca muzealnicy ze Stiftelsen Museum Vest w Norwegii odwiedzili Gdańsk, Tczew i Kąty Rybackie, natomiast w drugiej połowie miesiąca delegacja z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku zwiedziła norweskie Bergen.

Modele i makiety w centrum uwagi

Przedstawiciele Stiftelsen Museum Vest należeli do tzw. „grupy modelarskiej”, dlatego też program ich wizyty koncentrował się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z budową i konserwacją modeli i makiet morskich. Podczas pierwszego dnia pobytu goście zostali oprowadzeni przez dr inż. hab. Jerzego Litwina, dyrektora seniora NMM, po wystawie stałej w Spichlerzach na Ołowiance. Modele łodzi, żaglowców, szkut, jachtów, okrętów i jednostek handlowych stanowią jedne z najważniejszych obiektów na  ekspozycji i istotną część jej narracji. Następnie grupa udała się na wystawę czasową „Truso. Legenda Bałtyku”, na której Paweł Litwinienko, archeolog podwodny, zaprezentował proces tworzenia ekspozycji i jej najciekawsze eksponaty. Szczególnym zainteresowaniem gości cieszył się wrak łodzi z epoki wikingów, zajmujący na wystawie centralne miejsce. Muzealnicy z Norwegii mieli okazję odwiedzić również pracownie specjalistyczne, znajdujące się w Spichlerzach. W warsztacie modelarskim został im zaprezentowany model mechanizmu Żurawia, skonstruowany w pracowni, zaś w Dziale Digitalizacji zapoznali się z muzealnym sprzętem do skanowania zabytków oraz z oprogramowaniem do tworzenia modeli 3D. Po wizycie w Spichlerzach, dzięki uprzejmości Dyrekcji Muzeum Gdańska, goście odwiedzili również Dwór Artusa.

Konserwacja obiektów drewnianych i tradycyjne szkutnictwo

W kolejnych dniach grupa udała się do oddziałów NMM w Tczewie i w Kątach Rybackich. W Centrum Konserwacji Wraków Statków dr inż. Katarzyna Schaefer – Rychel z Działu Konserwacji Muzealiów NMM zaprezentowała gościom laboratorium oraz pracownie: konserwatorską i rentgenowską. Najciekawsze aspekty konserwacji drewna przybliżyła z kolei konserwatorka Irena Jagielska. Ostatnim etapem wizyty było Muzeum Zalewu Wiślanego, po którym grupę oprowadziła Magdalena Woźniak, kierownik oddziału. Muzealników z Norwegii zachwyciło szkutnictwo zalewowe, a także podobieństwo lokalnych narzędzi szkutniczych i rybackich do tych, które używane są na północy Norwegii. Bezpośrednią opiekę nad norweskim partnerami, przez cały czas ich pobytu, sprawowała Kamila Jezierewska z Działu Edukacji NMM.

Wizyta delegacji NMM w Bergen

Wkrótce po wizycie gości ze Stiftelsen Museum Vest, muzealniczki z NMM odbyły wizytę szkoleniową w Norwegii. W skład delegacji weszły przedstawicielki Działu Edukacji: Kamila Jezierewska oraz dr inż. Weronika Pelc – Garska, a także przedstawicielka Działu Inwestycji i Remontów, Małgorzata Kowalska. Wraz z nimi do Norwegii poleciał model Gdańskiego Żurawia, który następnie został przekazany Jensowi Hammeråsowi z Museum Vest.

Warsztaty edukacyjne i zajęcia z… kowalstwa

W programie wizyty znalazło się zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa oraz Muzeum Morskiego w Bergen. Tam, oprócz oprowadzania kuratorskiego po wystawie, muzealniczki miały okazję przedyskutować projektu remontu i modernizacji Żurawia, między innymi z dyrektorem muzeum, Perem Kristianem Sebakiem. Kolejny dzień wizyty rozpoczęto zwiedzaniem oddziału Finnegården, będącego obecnie w trakcie remontu. Pracowniczki NMM mogły wejść na plac budowy i zapoznać się z niektórymi aspektami renowacji obiektu. Następnie, podczas otwartego wydarzenia edukacyjnego dr inż. Weronika Pelc-Garska zaprezentowała model Gdańskiego Żurawia oraz opowiedziała uczestniczącym w nim dzieciom o zasadach działania maszyn prostych. Na prezentacji gościom towarzyszył Dyrektor Museum Vest Oyvind Stang. Nieszablonowym akcentem w programie wizyty okazała się wycieczka do pięknie położonego Coastal Museum w Øygarden, gdzie polska delegacja odwiedziła m.in pobliską farmę ryb. Muzealniczki z NMM, w trakcie specjalnie przygotowanych dla nich zajęć warsztatowych, miały okazję wykuć na kowadle własne haki do połowu ryb.

Wizyta w norweskim Bergen, obok możliwości zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć NMM w ramach projektu, przyniosła delegacji NMM również szereg inspirujących doświadczeń, zarówno w dziedzinie edukacji, jak i muzealnych przedsięwzięć budowlanych.


Projekt „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.