• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Prace remontowe w obiekcie zabytkowym – wymiana pokrycia dachu na spichlerzu „Panna”

Zadanie: Prace remontowe w obiekcie zabytkowym, polegające na wymianie pokrycia dachu na spichlerzu „Panna”

Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Wysokość dotacji: 500 000 PLN

Opis zadania: Prace remontowe w obiekcie zabytkowym polegające na wymianie pokrycia dachu na spichlerzu Panna, który to budynek wraz ze spichlerzami Miedź i Oliwski, po ich rekonstrukcji w 1985 r., stanowią główną siedzibę Muzeum. Remont pokrycia dachu spichlerza Panna będzie obejmował: rozbiórkę istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej, wymianę łacenia dachu, założenie folii paro przepuszczalnej, wymianę pokrycia na nową dachówkę ceramiczną – holenderkę, wykonanie nowych opierzeń z blachy miedzianej.

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej