• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Żuraw oraz inne „Dźwigi w krajobrazie Gdańska”. Relacja z konferencji naukowej

Projekt, w ramach którego Narodowe Muzeum Morskie przeprowadza obecnie renowację jednego z najsłynniejszych gdańskich zabytków – Żurawia – jest przedsięwzięciem o zasięgu znacznie większym niż tylko prace remontowe i budowa nowej przestrzeni wystawienniczej. Obok licznych działań edukacyjnych,  wizyt studyjnych i aktywności z zakresu promocji, projekt „Żuraw” obejmuje również inicjatywy naukowe. Jedną z nich była przeprowadzona z końcem maja konferencja „Dźwigi w krajobrazie Gdańska”.

Seminarium, zorganizowane przez NMM 25 maja 2022 r. w sali konferencyjnej sąsiadującego z Muzeum hotelu Ołowianka, zgromadziło blisko 50 uczestników. Wśród publiczności i prelegentów znaleźli się przedstawiciele między innymi: Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego, Biura Architekta Miasta Gdańska, Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu oraz Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Konferencja stała się okazją zarówno do odkrycia na nowo i poszerzenia wiedzy na temat Żurawia Gdańskiego, jak i  zgłębienia zagadnień związanych z innymi, dawnymi i współczesnymi urządzeniami dźwigowymi, wpisanymi w krajobraz naszego miasta. Podczas spotkania w naturalny sposób wytworzyła się platforma wzajemnej integracji pasjonatów urządzeń dźwigowych w Polsce oraz odkrywania różnorodnych form ich użytkowania, zabezpieczania i propagowania wiedzy o nich.

Pierwszy blok tematyczny konferencji poświęcony był Żurawiowi – prawdopodobnie najsłynniejszemu dźwigowi portowemu znajdującemu się na ziemiach polskich. Pracownicy merytoryczni NMM przedstawili jego historię i ukazującą go ikonografię, a także omówili prowadzone w nim obecnie prace remontowe, które zakończą się powstaniem nowej wystawy stałej. Tą część konferencji zakończyło wystąpienie edukatorki muzealnej, która na przykładzie różnorodnych metod dydaktycznych w plastyczny sposób przedstawiła rozległy potencjał edukacyjny zabytku.

Drugi blok tematyczny objął wystąpienia prelegentów zewnętrznych, którzy poruszyli między innymi tematykę symboliki dźwigów stoczniowych w miejskim krajobrazie Gdańska, historii kobiet pracujących w stoczniach jako dźwigowe, niezwykłych losów pływającego po Odrze dźwigu „Wróblin”, dokonali także przeglądu urządzeń dźwigowych funkcjonujących w porcie szczecińskim. Wśród zagadnień omawianych podczas prelekcji znalazły się nawet tematy dotyczące podziemii: kopalni soli w Wieliczce i tamtejszych drewnianych maszyn wyciągowych.

Wystąpienia wygłoszone podczas konferencji stały się inspiracją  do dyskusji oraz licznych pytań i komentarzy, poruszających wiele różnorodnych wątków związanych z urządzeniami dźwigowymi i ich zabytkowym charakterem. Szczególnie cennym elementem debaty była konfrontacja przedstawionej w wystąpieniach rzeczywistości z doskonale znanymi muzealnikom i inżynierom problemami związanymi z opieką nad zabytkami techniki w Polsce.

Projekt „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.