• Galeria Morska w Spichlerzach na Ołowiance w dniu 03.10.2023 będzie wyłączona ze zwiedzania w związku ze zmianą ekspozycji
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Promocja polskiego podwodnego dziedzictwa kulturowego zagranicą

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku uzyskało dofinansowanie na zadanie pn. „Polsko – chorwacka wymiana doświadczeń w zakresie Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego” w wysokości 110 tys. zł na lata 2022-2023.

Celem projektu jest promocja w Chorwacji polskiego podwodnego dziedzictwa kulturowego Morza Bałtyckiego w zakresie ratyfikowanej przez Polskę dnia 17 maja 2021 r. Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego. Wdrażanie ww. konwencji zostało powierzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku czerwcu 2021 r. Zapisy konwencji podkreślają wagę współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany informacji oraz działań edukacyjnych dotyczących archeologii podwodnej.

W celu realizacji projektu NMM zaprosiło do współpracy Międzynarodowe Centrum Archeologii Podwodnej w Zadarze (ICUA) jako strategicznego partnera zagranicznego. Instytucja ta, jako centrum UNESCO II stopnia, cieszy się międzynarodową renomą w zakresie ochrony i upowszechniania podwodnego dziedzictwa kulturowego. Wybitne doświadczenia ICUA w zakresie badań podwodnych i konserwacji zabytków pomogą Narodowego Narodowemu Muzeum  Morskiemu w Gdańsku w realizacji założeń ww. Konwencji UNESCO.


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Inspirująca.

logo Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego