• Statki-muzea "Sołdek" i "Dar Pomorza" są nieczynne w związku z sezonem zimowym
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

V edycja seminarium Konserwacja obiektów metalowych oraz łączonych. Przedłużamy nabór abstraktów

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zapraszają do zgłaszania propozycji wystąpień, które zostaną zaprezentowane na piątej edycji seminarium „Konserwacja obiektów metalowych oraz łączonych”.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 października 2022 r., w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku – oddziale Narodowego Muzeum Morskiego, oraz w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Dwudniowe seminarium będzie obejmować szereg prezentacji, paneli dyskusyjnych, wizyt w oddziałach muzeów oraz warsztatów. Konferencja zdążyła już trwale zapisać się w kalendarzu ogólnopolskich wydarzeń poświęconych tematyce konserwatorskiej, umożliwiając wymianę doświadczeń i osiągnięć w zakresie konserwacji obiektów metalowych i łączonych, między  profesjonalistami z muzeów i uczelni w całym kraju. W tym roku prace związane z wyborem i recenzowaniem streszczeń oraz ustaleniem programu  będą wspierane przez zewnętrzną Radę Programową, składającą się z ekspertów z dziedziny konserwacji oraz badań zabytków metalowych i łączonych. Seminarium zaplanowane jest w formie stacjonarnej, niemniej w związku ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną może zostać zmienione w wydarzenie online

Zapraszamy do nadsyłania streszczeń wystąpień w oparciu o następujące tematy:
 1. Zrównoważony rozwój w praktyce
 • Alternatywne i mniej niebezpieczne metody konserwacji.
 • Odpowiedzialność środowiskowa w przypadku projektów konserwatorskich na dużą skalę.
 • Metody konserwacji, materiały i analiza.
 • Innowacyjne metody konserwacji.
 • Przegląd i doskonalenie istniejących metod i metodologii.
 • Nieinwazyjne metody analityczne.
 1. Studium Przypadku
 • Przykłady archeologicznych, historycznych i współczesnych metod oraz podejść konserwatorskich.
 • Konserwacja zabytków w przestrzeni publicznej.
 1. Profilaktyka konserwatorska
 • Ponowna ocena i udoskonalanie prewencyjnych środków konserwatorskich dla zabytków metalowych i łączonych.
 • Zagadnienia związane z gromadzeniem i przechowywaniem zabytków w muzeach i kolekcjach prywatnych.
 1. Przyszłość konserwacji
 • Edukacja w zakresie konserwacji metalu w Polsce.
 • Przyszłość obszaru konserwacji.
 • Współpraca między instytucjami, muzeami i specjalistami w skali krajowej i międzynarodowej.

Wszystkie aspekty konserwacji, studiów przypadku oraz badań nad obiektami metalowymi i łączonymi, stanowiącymi wspólne dziedzictwo kulturowe będą przedmiotem uwagi organizatorów konferencji, niemniej nadsyłane streszczenia mogą dotyczyć również innych zagadnień.

Informacje dotyczące nadsyłania streszczeń

Autorzy zainteresowani wystąpieniem podczas seminarium proszeni są o nadsyłanie abstraktów (do 500 wyrazów) do dnia 11.05.2022 r. Abstrakty powinny zawierać następujące informacje: tytuł, imię i nazwisko autora, afiliację, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz notkę biograficzną (do 300 wyrazów) i jedno zdjęcie w formacie jpg lub tiff. W przypadku większej liczby autorów prosimy o podanie powyższych informacji w odniesieniu do każdego z nich. Zgłoszenia należy nadsyłać w języku polskim na adres e-mail: seminarium.nmm@mng.gda.pl.

Wybrane abstrakty będą dostępne wśród materiałów drukowanych dla uczestników seminarium. Autorzy zostaną zaproszeni do przygotowania pełnych artykułów, które zostaną opublikowane po zakończeniu seminarium.

Ważne daty:

11.05.2022   Termin nadsyłania abstraktów
06.06.2022   Wybór streszczeń (po pierwszej recenzji przez członków Rady Programowej) i poinformowanie autorów
15.07.2022   Akceptacja zmian przez autorów
29.07.2022   Ostateczna decyzja dotycząca wyboru streszczeń

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Cátią Viegas-Wesołowską na adres e-mail: c.wesolowska@mng.gda.pl oraz z Katarzyną Schaefer-Rychel na adres e-mail: k.schaefer@nmm.pl.

Konserwacja obiektów metalowych oraz łączonych - logo organizatorów