• Statki-muzea "Sołdek" i "Dar Pomorza" są nieczynne w związku z sezonem zimowym
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Remont Żurawia coraz bliżej. Symbol Gdańska zostanie poddany kompleksowej modernizacji

Dyrekcja Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przekazała plac budowy Przedsiębiorstwu Budowlanemu „Skorłutowski” spółka jawna Jerzy i Ewa Skorłutowscy, które wykona konserwację, remont i modernizację Żurawia Gdańskiego. Dzięki realizacji tej inwestycji zabytkowy dźwig portowy zyska nowy blask.

Remont pod nadzorem konserwatora zabytków

Prace budowlano – konserwatorskie przy Gdańskim Żurawiu – oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku zakrojone będą na szeroką skalę. Zaplanowano m.in. konserwację murów ceglanych, naprawę pokrycia dachowego i konstrukcji drewnianej. Wszystko będzie odbywać się pod czujnym okiem konserwatora zabytków.

– Najważniejsze zmiany dotkną wnętrza budynku. Wymienimy instalację elektryczną, elementy sanitarne i przede wszystkim system odpowiedzialny za ochronę i zabezpieczenie obiektu. W tym celu zaprojektowaliśmy specjalny mechanizm zarządzania budynkiem. – mówi dr Robert Domżał, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Żuraw przysłonięty rusztowaniem

Rozpoczęte prace budowalne i związane z tym względy bezpieczeństwa wymuszają na wykonawcy rozstawienie rusztowania wokół Żurawia i zajęcie części pasa drogowego. Oznacza to, że przez kilka miesięcy jeden z symboli Gdańska nie będzie mógł być oglądany przez turystów. Pierwsze ogrodzenia wokół Żurawia pojawią się 4 kwietnia, z kolei pod koniec czerwca, od strony ulicy Szerokiej, stanie rusztowanie.

– Miejsce remontu jest szczególne. Mówimy o ścisłym centrum miasta, gdzie zabudowa jest bardzo zwarta i gdzie w miesiącach letnich przebywa mnóstwo osób.  Wiemy już, że zamknięta będzie brama Żurawia. Wykonawca będzie musiał również wziąć pod uwagę organizowany przez miasto i cieszący się dużą popularnością Jarmark Dominikański oraz planowany remont Długiego Pobrzeża. – dodaje Robert Domżał.

Wnętrze Żurawia nową atrakcją Gdańska

Przebudowa wszystkich kondygnacji we wnętrach obu baszt oraz części wyciągu drewnianego pozwoli na zmodyfikowanie dotychczasowej ścieżki zwiedzania i udostępnienie zwiedzającym nieużytkowanych dotąd przestrzeni.  Narracja nowej wystawy stałej obejmuje życie portowe miasta w okresie jego świetności oraz historię kontaktów handlowych gdańszczan z kupcami z innych miast europejskich.

– Żuraw jest zabytkiem techniki i najstarszym średniowiecznym dźwigiem portowym w Europie. Zrealizowane prace przyczynią się do zachowania tego unikatowego obiektu dla przyszłych pokoleń, poprawią komfort zwiedzania, a dzięki zastosowaniu rozwiązań wpływających na efektywność energetyczną, zmniejszą obciążenie dla środowiska. – uzupełnia  Szymon Kulas, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych NMM.

Międzynarodowa współpraca gwarancją sukcesu

Projekt zakłada również działania partnerskie z Muzeum Vest i Muzeum Lindesnes – instytucjami kulturalnymi z Norwegii. W trakcie realizacji jest już produkcja filmu historyczno-edukacyjnego, a także szkolenie z zakresu ciesielstwa i konserwacji historycznych budynków. Międzynarodowa wymiana doświadczeń odbywać się będzie także podczas warsztatów z zakresu stolarstwa i modelarstwa.

Koszt inwestycji to niespełna 18 milionów złotych. Realizacja projektu jest dofinansowana ze źródeł zewnętrznych: niespełna 13 milionów złotych przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG, a ponad 2 miliony złotych pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast wkład własny NMM (ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) to ponad 2,5 miliona złotych.

Umowa z wykonawcą została podpisana 14.03.2022 r. Od tego dnia firma na wykonanie prac budowlano – konserwatorskich ma 23 miesiące. Termin zakończenia całego projektu przewidziano na wiosnę 2024 r.

Wnętrze Żurawia jeszcze przed remontem wmm.nmm.pl/virtualtour/zuraw/tour.html.


Projekt „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.