• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

36 modeli statków trafiło do zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Kolekcja, zakupiona przez NMM w grudniu 2021 r. dzięki dotacji finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, składa się z modeli jednostek zbudowanych w latach 1963-2002 w dawnej Stoczni im. Komuny Paryskiej, od 1991 r. Stoczni Gdynia S.A. Modele dokumentują dorobek produkcyjny polskiego przemysłu okrętowego drugiej połowy XX w.

– Zbiór ma szczególnie istotne znaczenie dla dokumentacji najnowszej historii budownictwa statków w Polsce, ponieważ znajdują się w nim pomniejszone, wierne kopie praktycznie wszystkich ważniejszych typów jednostek pływających, jakie budowano we wspomnianym okresie w Gdyni. – mówi Jakub Adamczak, kierownik Działu Historii Budownictwa Okrętowego NMM. – Są to przede wszystkim zbiornikowce przystosowane do transportu ropy naftowej, chemikaliów lub skroplonego gazu, drobnicowce, masowce, trawlery-przetwórnie, trawlery-zamrażalnie, a także samochodowce Ro-Ro, kontenerowce, czy też budowane już na początku XXI w. uniwersalne wielozadaniowce. – dodaje.

W kolekcji znajduje się między innymi model zbiornikowca typu B – 557. Statki te były budowane w latach 1983-1987, łącznie powstały cztery jednostki: „Eagle”, „Pernas Dulang”, „Beryl” i „Eliane”. Były przeznaczone do przewozu ropy naftowej oraz ropopochodnych produktów chemicznych. Innym typem statku reprezentowanym w zbiorze jest masowiec B – 541 „Rio Purus”. W 1986 r. zbudowano dwa statki tego rodzaju. Przystosowane do przewozu celulozy w pakietach, lub też kontenerów w ładowniach i na pokładzie, były wyposażone w dwie suwnice bramowe o udźwigu 25 ton i dwa elektrohydrauliczne żurawie. Oprócz nich kolekcja zawiera również model samochodowca „Hual Transporter” oraz wielozadaniowców „Finnfighter” i „Westwood Rainier”.

Pozyskane modele mają znaczne rozmiary, ich długości dochodzą do 2,5 m, a skala waha się od 1:100 do 1:200. Wykonano je w nieistniejącej już pracowni modelarskiej gdyńskiej stoczni. Są to formy redukcyjne, a więc szczególnie cenne dla celów wystawienniczych. Już w maju bieżącego roku część modeli będzie można zobaczyć na tematycznej wystawie czasowej w ładowni nr 2 pod pokładem statku-muzeum „Sołdek”.


Zadanie: „Zakup muzealiów: 36 sztuk modeli statków oraz pojazdu podwodnego „Delfin II” sfinansowano z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dofinansowanie: 120 000 PLN.

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej