• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Zakup 36 modeli statków i pojazdu podwodnego „Delfin II”

Zadanie: Zakup muzealiów: 36 sztuk modeli statków oraz pojazdu podwodnego „Delfin II”

Rodzaj dotacji: dotacja celowa z budżetu państwa

Kwota dofinansowania: 215 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 215 000 PLN

Opis zadania: Dzięki nabyciu kolekcji zostanie zachowany i zabezpieczony fragment historycznego dziedzictwa morskiego, związanego z polską gospodarką morską, wywodzącego się ze Stoczni Gdynia S.A. Modele prezentujące sylwetki trawlerów, masowców, drobnicowców, gazowców i samochodowców, były przygotowane jako modele ofertowe dla armatorów, w stoczniowej pracowni modelarskiej w okresie funkcjonowania zakładu. Stanowią one doskonałe przykłady prężnie działającego polskiego przemysłu okrętowego w XX wieku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku jako instytucja mająca w swoim statucie ochronę i zachowanie dziedzictwa morskiego, posiada odpowiednie narzędzia i doświadczenie, by móc objąć opieką konserwatorską powyższe modele statków. Modele, stanowiące unikatowe świadectwo dorobku najstarszej polskiej stoczni, w przyszłości wzbogacą także ekspozycje stałe i czasowe prezentowane w obiektach muzeum.

Pojazd podwodny „Delfin II” konstrukcji Antoniego Dębskiego, zbudowany pod patronatem Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Nauki o Ziemi z siedzibą w Gdańsku. Był to batyskaf bez własnego napędu, z suchą kabiną, przeznaczony do obserwacji trałów, sieci, dna i biologii morskich ryb. Eksploatowany na statku badawczym r/v „Profesor Siedlecki”. W 1974 roku uczestniczył w drugim rejsie zwanym afrykańskim, podczas którego prace badawcze prowadzono na szelfie północno-zachodniej Afryki, na wysokości Sahary Hiszpańskiej. Muzealium uzupełnia kolekcję polskich pojazdów podwodnych w NMM: Delfin I, LTS7 Grześ, akwaplan. Jest to cenna kolekcja dokumentująca polskie badania podwodne.

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej