• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Zakup jednostki pływającej typu RIB wraz z przyczepą transportową

Zadanie: Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zadań związanych z koniecznością dokumentacji i badań podwodnych stanowisk archeologicznych na polskich obszarach morskich
1b) Zakup jednostki pływającej typu RIB wraz z przyczepą transportową

Rodzaj dotacji: dotacja celowa z budżetu państwa

Kwota dofinansowania: 670 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 850 000 PLN

Opis zadania: Zakup jednostki pływającej typu RIB pozwoli zespołowi nurków-archeologów podwodnych NMM na szybkie reagowanie na zgłoszenia dotyczące nowo odkrytych obiektów, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą być zabytkami, znajdujących się na dnie morskim do głębokości 25m. Dzięki inwestycji możliwa będzie zarówno weryfikacja nowych obiektów, jak i ich dokumentacja. Jednostka umożliwi również prowadzenie monitoringu stanu zachowania znanych zabytków podwodnego dziedzictwa kulturowego i stałe uaktualnianie prowadzonej bazy danych EPSA (Ewidencja Podwodnych Stanowisk Archeologicznych).

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej