• Statek-muzeum „Dar Pomorza” będzie otwarty w dniu 29.06.2024. od godz. 10:00 do 14:30, następnie od godz. 16:00 do 18:00. Przerwa w sprzedaży biletów od godz. 13:30 do 16:00
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Muzeum analogowe czy cyfrowe – jaka czeka nas przyszłość? Debata z cyklu „Muzea jutra”

24 listopada 2021 r. o godzinie 14:00 rozpocznie się spotkanie ekspertów, realizowane w ramach projektu „Muzea jutra”, zainicjowanego przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich. Debata, współorganizowana przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, będzie już drugą w cyklu pięciu paneli poświęconych aktualnym wyzwaniom stojącym przed instytucjami kultury. Wydarzenie w formule online zostanie udostępnione za pośrednictwem portalu Facebook.com.

„Muzea jutra” to przedsięwzięcie czerpiące z doświadczeń oddolnej inicjatywy pod nazwą „Muzealnicy rozmawiają”, która powstała z potrzeby wymiany informacji i praktyk, związanych ze zmienną sytuacją pandemiczną w marcu 2020 r. i koniecznością odnalezienia się w niej instytucji muzealnych. Poza stałym funkcjonowaniem grupy roboczej „Muzealnicy rozmawiają” na Facebook.com, Stowarzyszenie Muzealników Polskich postanowiło wyjść do muzeów z propozycją wspólnego przygotowania cyklu spotkań panelowych online. Spotkania mają być platformą dyskusji i wymiany myśli pomiędzy środowiskiem muzealników, przedstawicielami nauki, socjologami, antropologami, psychologami, wirusologami czy specjalistami w zakresie edukacji.

Punktem wyjścia projektu jest próba zastanowienia się i debaty nad tym, jak będzie wyglądała rzeczywistość postpandemiczna w kulturze; jaka będzie w niej kondycja człowieka i społeczności, a także czy, a jeśli tak to na ile zmienią się priorytety, oczekiwania i potrzeby publiczności muzealnej. Jak radykalizujące się postawy w coraz liczniejszych sporach, dotyczących zarówno różnych sfer życia publicznego, jak i prywatnego, wpływają na relację między społecznością a instytucjami kultury. Czy muzea mogą być bierne wobec istotnych zmian i wydarzeń społecznych, czy raczej powinny przejawiać postawę zaangażowania. Jak owo zaangażowanie miałoby się przejawiać, i czy muzea będą w stanie odnaleźć się w nowych realiach.

Podczas debaty „Muzeum analogowe czy cyfrowe – jaka czeka nas przyszłość?” poruszone zostaną zagadnienia digitalizacji w muzeach i jej rozwoju w warunkach pandemii i po niej. Wspólnie zastanowimy się, czy cyfrowa ewolucja w muzealnictwie odbędzie się kosztem tradycyjnych wizyt w muzeach i jaka forma muzeum online będzie standardem w przyszłości. Podczas dyskusji podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwy zrównoważony rozwój analogowej i cyfrowej formy funkcjonowania muzeum, a także jak zmieni się publiczność muzealna i jakie oczekiwania będzie stawiać przed instytucjami kultury.

W dyskusji, prowadzonej przez Dorotę Warakomską wezmą udział:

  • dr Robert Domżał – Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku;
  • dr Aleksandra Janus – Dyrektorka Centrum Cyfrowego
  • Bogdan Kaczmar – Wiceprezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich
  • dr Seweryn Kuter – Kurator Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
  • Magdalena Musiał – p.o. Wicedyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ds. Muzeum Pana Tadeusza
  • dr Monika Stobiecka – Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Muzealników Polskich i Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Wydarzenie online będzie można śledzić na profilach Facebook.com:
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Stowarzyszenie Muzealników Polskich

[contact-form-7 id="22324" title="Formularz - Wyślij wiadomość do administratora"]