• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Dziedzictwo kulturowe a zmiany klimatu. Zapraszamy do udziału w VII forum Komitetu Dziedzictwa Regionu Morza Bałtyckiego (Baltic Region Heritage Commitee)

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić w imieniu organizatorów na konferencję „Cultural Heritage in a Changing Climate”, która odbędzie się w formule online w dniach 28-30 września 2021.

Wydarzenie będzie platformą integrującą interesariuszy w różnorodny sposób związanych zarówno z ochroną zasobów kultury, jak i zagadnieniami zrównoważonego rozwoju. Wśród prelegentów, obok przedstawicieli międzynarodowych organizacji, uniwersytetów, ośrodków badawczych, muzeów i środowisk związanych z planowaniem przestrzennym, wystąpi również dr Robert Domżał, Dyrektor NMM. Szczegółowy program konferencji wraz z platformą rejestracyjną znajduje się na stronie: https://www.joinlive.no/oslo-forum-2021. Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

Więcej informacji w pliku pdf.