• Oddziały muzeum biorące udział w Nocy Muzeów 2024 będą zamknięte w godzinach dziennych w dniach 18 i 19 maja, z wyjątkiem Muzeum Rybołówstwa w Helu. Szczegółowe godziny otwarcia: oddziały gdańskie, oddziały spoza gdańska
• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 14 czerwca 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Zakup samochodu o napędzie 4X4 z hakiem o uciągu do 3,5 t

Zadanie: Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zadań związanych z koniecznością dokumentacji i badań podwodnych stanowisk archeologicznych na polskich obszarach morskich
1a) Zakup samochodu o napędzie 4×4 z hakiem o uciągu do 3.5 t

Rodzaj dotacji: dotacja celowa z budżetu państwa

Kwota dofinansowania: 180 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 850 000 PLN

Opis zadania: Zakup samochodu o napędzie 4×4 z hakiem o uciągu do 3.5 t umożliwi zespołowi nurków-archeologów podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku szybkie reagowanie na zgłoszenia dotyczące nowo odkrytych obiektów, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą być zabytkami, znajdujących się w pasie nadbrzeżnym. Pojazd pozwoli również na sprawną komunikację pracowników i przewóz zabytków o dużych gabarytach pomiędzy dziewięcioma oddziałami NMM, z których część jest zlokalizowana w znacznej odległości od głównej siedziby w Gdańsku. Obecnie realizowana jest budowa nowego, dziesiątego oddziału NMM w Łebie, co wymusza częste wizyty pracowników w tej lokalizacji. Zakup samochodu zwiększa mobilność i skuteczność zespołu, zwłaszcza w kontekście prowadzonej inwestycji.

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej