• Galeria Morska w Spichlerzach na Ołowiance w dniu 03.10.2023 będzie wyłączona ze zwiedzania w związku ze zmianą ekspozycji
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Zakup samochodu o napędzie 4X4 z hakiem o uciągu do 3,5 t

Zadanie: Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zadań związanych z koniecznością dokumentacji i badań podwodnych stanowisk archeologicznych na polskich obszarach morskich
1a) Zakup samochodu o napędzie 4×4 z hakiem o uciągu do 3.5 t

Rodzaj dotacji: dotacja celowa z budżetu państwa

Kwota dofinansowania: 180 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 850 000 PLN

Opis zadania: Zakup samochodu o napędzie 4×4 z hakiem o uciągu do 3.5 t umożliwi zespołowi nurków-archeologów podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku szybkie reagowanie na zgłoszenia dotyczące nowo odkrytych obiektów, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą być zabytkami, znajdujących się w pasie nadbrzeżnym. Pojazd pozwoli również na sprawną komunikację pracowników i przewóz zabytków o dużych gabarytach pomiędzy dziewięcioma oddziałami NMM, z których część jest zlokalizowana w znacznej odległości od głównej siedziby w Gdańsku. Obecnie realizowana jest budowa nowego, dziesiątego oddziału NMM w Łebie, co wymusza częste wizyty pracowników w tej lokalizacji. Zakup samochodu zwiększa mobilność i skuteczność zespołu, zwłaszcza w kontekście prowadzonej inwestycji.

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej