KOMUNIKATY

- Obostrzenia i ograniczenia w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w związku z pandemią koronawirusa - przeczytaj
- Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi
- Statek-muzeum „Sołdek” 15 października 2021 r. będzie otwarty dla zwiedzających w godzinach 10:00-13:00

XV Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego

Z przyjemnością informujemy, że jubileuszowa XV Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego odbędzie się w dniach 24 i 25 czerwca 2021 r. w Pucku.

Konferencje Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego na trwałe wpisały się do kalendarza muzealnych wydarzeń w kraju. Podczas odbywających się co 2 lata spotkań dokonujemy podsumowania dotychczasowych działań oraz badamy przyszłe kierunki aktywności na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa morskiego i rzecznego. Każda z konferencji przynosi szereg inspiracji, staje się okazją do wymiany myśli i informacji o zamierzeniach zrealizowanych i planowanych. Wydarzenia organizowane są w różnych ośrodkach w całym kraju, co umożliwia poznanie regionu i specyfiki działania naszych instytucji. Znaczącym dorobkiem konferencji są wydawane każdorazowo materiały pokonferencyjne stanowiące opis i podsumowanie bieżącej sytuacji polskiego muzealnictwa morskiego i rzecznego.

Tegoroczna konferencja będzie składać się z siedmiu sesji tematycznych:

  • Ku niepodległej,
  • Historia Muzealnictwa Morskiego,
  • Muzealnictwo Morskie dziś i jutro,
  • Rzeki – muzea i badania,
  • Archeologia podwodna,
  • Konserwacja i dokumentacja zabytków,
  • Badania i wyzwania.

Jako tematy dodatkowe zaproponowane zostaną następujące zagadnienia: polskie muzealnictwo morskie i rzeczne w okresie międzywojennym, działalność morskich i rzecznych organizacji społecznych, kolekcjonerstwo morskie i rzeczne oraz sporty wodne. Wśród prelegentów konferencji wystąpią przedstawiciele muzeów z Gdańska, Gdyni, Pucka, Helu, Kołobrzegu, Warszawy, Wrocławia i Krakowa, delegaci z uniwersyteckich ośrodków badawczych, specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej oraz reprezentanci stowarzyszeń związanych z szeroko pojętym dziedzictwem morskim i rzecznym. Pragniemy, aby konferencja stała się okazją zarówno do prezentacji doświadczeń płynących ze współpracy między muzeami a organizacjami społecznymi, jak i przyczynkiem do zacieśnienia relacji z innymi instytucjami w zakresie ochrony związanego z wodą dziedzictwa kulturowego i technicznego Polski.

Organizatorem XV Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego jest Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku, wspierane przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

XV Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego – Program