• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Digitalizacja w wystawiennictwie i badaniach – konferencja online organizowana przez Stowarzyszenie Muzeów Morskich Morza Północnego i Stowarzyszenie Muzeów Morskich Morza Bałtyckiego 7 czerwca 2021 r.

Konferencja warsztatowa „Digitization in Exhibition and Research” poświęcona zagadnieniom cyfryzacji w muzealnictwie jest wspólnym przedsięwzięciem dwóch europejskich organizacji skupiających instytucje kultury związane z dziedzictwem morskim.

Historia żeglugi jest pod wieloma względami historią surowców i materiałów – stanowiły one decydujący czynnik zarówno w budowie jednostek pływających, jak i w ich eksploatacji. Ich dostępność decydowała o możliwości korzystania z morskich zasobów i budowania przez dany region swojego znaczenia jako potęgi morskiej. Ich zastosowanie na statkach i w stoczniach oparte jest na setkach lat doświadczenia i tradycji. Znaczenie i różnorodność materiałów w historii morskiej przekłada się bezpośrednio na mnogość kolekcji i zbiorów związanych z morzem, zawierających szerokie spektrum zabytków drewnianych, metalowych, ceramicznych, tekstylnych i innych. Wyzwanie, jakim jest postępowanie z materiałami o historycznym charakterze niesie ze sobą niemniej istotne zadanie ich dokumentacji i konserwacji, a także konieczność przystosowania ich do celów wystawienniczych i długotrwałego magazynowania.

Celem warsztatów jest prezentacja i dyskusja na temat projektów digitalizacji i ich rezultatach w badaniach i komunikacji naukowej zarówno w obszarze wystawiennictwa, jak i przechowywania zbiorów przez muzea morskie. Tematem konferencji będzie również znaczenie, jakie cyfryzacja może mieć nie tylko dla wspólnych działań placówek związanych z dziedzictwem morskim, ale również dla podniesienia ich widoczności dla szerokiego środowiska naukowego. Wreszcie, poruszona zostanie kwestia wpływu, jaki zastosowanie digitalizacji w muzeach ma na przyciągnięcie młodej publiczności oraz na podniesienie dostępności wystaw.

Przewodniczącą konferencji będzie Profesor Ruth Schilling z Deutsches Schifffahrtsmuseum w Bremerhaven, która wraz z Dyrektorem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Dr Robertem Domżałem otworzy spotkanie. Wśród prelegentów pojawią się przedstawiciele instytucji muzealnych między innymi z Holandii, Norwegii i Niemiec. Podczas konferencji wystąpią również przedstawiciele NMM: Dr Tomasz Bednarz, Kierownik Działu Digitalizacji oraz Marcin Pawelski ze statku-muzeum „Dar Pomorza”. Wystąpienie Dr Bednarza przybliży zagadnienia tworzenia modeli 3D zabytków i podwodnych stanowisk archeologicznych, a także zastosowania digitalizacji zarówno w dokumentacji konserwatorskiej, jak i w działalności edukacyjnej i wystawienniczej muzeum. Marcin Pawelski z kolei zaprezentuje możliwości, jakie dla jakości zwiedzania i zwiększania dostępności obiektu muzealnego stwarza Interaktywny Film Sferyczny uruchomiony na pokładzie „Daru Pomorza” w maju br. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku udzieliło wsparcia merytorycznego przy organizacji wydarzenia.

Termin zapisów na konferencję upływa 4 czerwca 2021. Zgłoszenia przyjmowane są na adres: schilling@dsm.museum.

Konferencja będzie odbywać się w języku angielskim za pośrednictwem platformy Zoom.