• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Już wiemy jaki powinien być nowy Żuraw

W dniach od 2 stycznia do 11 marca 2020 roku przeprowadziliśmy z mieszkańcami Gdańska, nauczycielami oraz członkami lokalnych i ogólnopolskich stowarzyszeń konsultacje społeczne dotyczące remontu i modernizacji zabytkowego dźwigu portowego, a także organizacji nowej wystawy stałej w jego historycznych przestrzeniach. Wysłuchaliśmy ich potrzeb oraz propozycji zmian i wspólnie zdecydowaliśmy jaki powinien być nowy Żuraw Gdański!

Spotkania, które miały na celu włączenie wszystkich zainteresowanych grup społecznych w proces przygotowania projektu pn. „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej”, odbyły się w formie zebrań zamkniętych i otwartych. Chętni mogli również wysyłać swoje uwagi i sugestie drogą elektroniczną na dedykowany adres mailowy. – Niezmiernie cieszy nas aktywna postawa mieszkańców. – mówi dr Robert Domżał, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – Do rozmów zaprosiliśmy również przedstawicieli Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, członków Zarządu Towarzystwa Przyjaciół NMM, Młodzieżowej Rady NMM, przedstawicieli przewodników zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym oraz grupę nauczycieli z Trójmiasta i okolic. Razem wypracowaliśmy ostateczny zakres inwestycji oraz zebraliśmy ciekawe sugestie w jaki sposób urozmaicić ofertę kulturalną.

Podczas konsultacji zaprezentowano cztery propozycje realizacji projektu:

  • wariant bezinwestycyjny „0”, polegający na zaniechaniu jakichkolwiek działań, mających na celu poprawę obecnego stanu technicznego i dostępności dla szerokiej grupy zwiedzających budynku Żurawia Gdańskiego,
  • wariant „minimum”, obejmujący przeprowadzenie prac związanych z konserwacją murów, wymianą dachówki oraz izolacją posadzki piwnicy w obu basztach, a także doraźne prace związane z odświeżeniem sal ekspozycyjnych, bez wprowadzenia nowoczesnej oferty wystawienniczej, kulturalnej i edukacyjnej,
  • wariant „I” – inwestycyjny podstawowy, przewidujący przeprowadzenie robót budowlanych związanych z konserwacją murów, wymianą poszycia dachowego, izolacją posadzek piwnic, wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych na nowe wraz z pełnym wykonaniem dodatkowych przyłączy, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wariant „II” – inwestycyjny pełny, który oprócz wariantu podstawowego uwzględniał wymianę stropów międzykondygnacyjnych, biegów schodów, pogłębienie poziomu piwnic i izolację fundamentów, naprawę konstrukcji dachu oraz drewnianego wyciągu Żurawia.

Wszyscy uczestnicy spotkań po zapoznaniu się z przedstawionymi możliwościami wykazali poparcie dla wariantu „II” pełnego, wykonanie którego doprowadzi do zabezpieczenia cennego zabytku przed zagrożeniami i degradacją oraz przyczyni się do udostępnienia szerokim grupom odbiorców nowoczesnej i poszerzonej oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Ze szczegółowym raportem można zapoznać się w załączniku.


Projekt „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.