• Statek-muzeum „Dar Pomorza” będzie otwarty w dniu 29.06.2024. od godz. 10:00 do 14:30, następnie od godz. 16:00 do 18:00. Przerwa w sprzedaży biletów od godz. 13:30 do 16:00
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Żuraw zyska nowy blask

Gdański Żuraw – oddział Narodowego Muzeum Morskiego – jest niewątpliwą ikoną miasta i jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Pomorza. W lutym przeprowadziliśmy z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące jego remontu i modernizacji wnętrz. Natomiast dziś z radością informujemy, że na początku 2021 roku rozpoczniemy realizację projektu, dzięki któremu zabytkowy dźwig zyska nowy blask, zachowując jednocześnie swoją unikatowość i niepowtarzalny charakter oraz spełniając potrzeby lokalnej społeczności. Działania te będą możliwe dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Żuraw dla pokoleń

Zakres projektu obejmuje przebudowę, modernizację i konserwację zabytkowego dźwigu portowego. Planowane są renowacja murów ceglanych oraz elementów drewnianych i metalowych, a także wymiana i usprawnienie wszelkiego typu instalacji. Przebudowa wszystkich kondygnacji obu baszt oraz części wyciągu drewnianego pozwoli na zmodyfikowanie dotychczasowej ścieżki zwiedzania i udostępnienie gościom nieużytkowanych jak dotąd przestrzeni. – Żuraw jest zabytkiem techniki i jednym z niewielu zachowanych tego typu budynków na świecie. Zrealizowane prace przyczynią się do zachowania tego unikatowego obiektu dla przyszłych pokoleń, poprawią komfort zwiedzania również osobom z niepełnosprawnościami, a dzięki zastosowaniu rozwiązań wpływających na efektywność energetyczną, zmniejszą obciążenie dla środowiska. – mówi Szymon Kulas, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych.

Filmowa wystawa stała

Zupełnie nowa ekspozycja stała – zlokalizowana na poziomach od 0 do 3 w obu basztach Żurawia oraz w części dźwigowej, czyli na tzw. wyciągu – w wyjątkowy sposób przeniesie zwiedzających do XVII-wiecznego portu w Gdańsku. Nowoczesna koncepcja narracji wystawy opiera się na ograniczeniu tekstów pisanych i zastąpieniu ich filmem. Narrator Hans Kross – gdański kupiec i armator – poprowadzi widzów szlakiem niebezpiecznego świata morskiej żeglugi i zawiłych obyczajów towarzyszących transakcjom kupieckim oraz pracy ówczesnych urzędników miejskich. Przedstawi sposoby przechowywania i przeładunku towarów, a także techniki budowy i naprawy statków. Zaprowadzi zwiedzających do mieszczańskiego wnętrza oraz portowej tawerny, w której tętni rozrywkowe życie XVII-wiecznego miasta. Uzupełniające, innowacyjne środki multimedialne, takie jak stanowiska interaktywne, hologramy, makiety oraz panoramiczne i dotykowe ekrany, dostarczą dodatkowych przeżyć, a także zachęcą do aktywnego poznawania wystawy.

Nowoczesna edukacja

Nowy Żuraw będzie posiadał zróżnicowaną ofertę kulturalno-edukacyjną, która podkreśli wartość historyczną, artystyczną i naukową obiektu oraz włączy społeczność lokalną i osoby należące do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym. Nowy program edukacyjny będzie skierowany do szerokiego grona odbiorców: szkół, studentów, osób prywatnych, rodzin z dziećmi i seniorów. Na szczególną uwagę zasługują również propozycje przygotowane specjalnie dla osób niepełnosprawnych. – Oferta edukacyjna została pomyślana tak, żeby maksymalnie zaangażować jego odbiorców w proponowane im zajęcia. – mówi Przemysław Węgrzyn, kierownik Działu Edukacji NMM – Duże walory edukacyjne będą miały środki akustyczno-wizualne i multimedialne, w które zostanie wzbogacona nowa wystawa stała. Uczestnicy zajęć edukacyjnych w Żurawiu będą mogli m.in. odbyć rejs żaglowcem w kierunku portu gdańskiego oraz obejrzeć fragment nabrzeża przeładunkowego.

Międzynarodowa współpraca

Remont, modernizacja i konserwacja oraz organizacja nowej wystawy stałej w historycznych przestrzeniach Żurawia są możliwe dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na projekt pn. „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Koszt inwestycji to niespełna 18000000 zł i jest całkowicie finansowany ze źródeł zewnętrznych: ponad 15000000 przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz blisko 3000000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Termin zakończenia prac związanych z projektem przewidywany jest na koniec 2023 roku.

Projekt zakłada działania partnerskie z Muzeum Vest i Muzeum Lindesnes – instytucjami kulturalnymi z Norwegii – obejmujące produkcję filmu historyczno-edukacyjnego, a także szkolenie z zakresu ciesielstwa i konserwacji historycznych budynków oraz szkolenie połączone z warsztatem z zakresu stolarstwa i modelarstwa, które będą doskonałą okazją do wymiany doświadczeń.


Projekt „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

[contact-form-7 id="22324" title="Formularz - Wyślij wiadomość do administratora"]